Saugokimės kibernetinės priklausomybės

     Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje lankėsi ir su vyresnių klasių mokiniais susitiko Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos krašto pirmininkas Artūras Šiukšta.

     Susitikimo metu buvo kalbėta apie kibernetinės priklausomybės pavojų sveikatai, aiškino apie pagalbos būdus, mokė atpažinti pavojus. A. Šiukšta priminė apie sutrikimus, jeigu vaikas prie kompiuterio ar telefono praleidžia daug laiko: sutrinka rega, atsiranda psichologinė įtampa, depresija, fobijos, nebesivysto intelektas ir kita. Net ir knygų (ne)skaitymą susiejo su per dideliu informacinių technologijų vartojimu – neįdomu, nes ten niekas nešokinėja ir nesproginėja. Tyrimais įrodyta, kad vaikų, skaitančių knygas, akademinis lygis aukštesnis, negu neskaitančių. (daugiau…)

Projektas „SVEIKATA VISUS METUS“

      Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos ir Žibartonių pagrindinės mokyklos mokiniai visus 2018 metus dalyvavo projekte „Sveikata visus metus“, kurį inicijavo Lietuvos mokinių neformaliojo ugdymo švietimo centras. Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Mokyklos subūrė atskiras komandas: „Pelėdžiukai- sveikuoliukai“ (Krekenavos M.Antanaičio gimnazija) ir „Sveikatos kviesliai“ (Žibartonių pagrindinė mokykla), kuriose dalyvavo įvairaus amžiaus mokiniai.

      Projekto organizatoriai pakvietė leistis į sveikatos užduočių kelionę: kiekvieną mėnesį buvo skelbiamas vis naujas iššūkis (skiriama nauja užduotis), kurį mokiniai turėjo priimti ir įvykdyti.  Projekto dalyviai užduotis stengėsi atlikti išradingai, kūrybiškai ir išmaniai. Darbai buvo siunčiami projekto organizatoriams. (daugiau…)