Panevėžio rajono gyventojų sveikata 2021 metais

     Kasmet Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras stebi, analizuoja gyventojų sveikatos rodiklius, aiškinasi problemas, su jomis supažindina Panevėžio rajono savivaldybės atstovus, atsižvelgiant į vyraujančias sveikatos problemas, nusistatomi veiklos prioritetai. Pastebima, kad dažnai gyventojų sveikatos ar su ja susijusios problemos pasikartoja. Svarbu paminėti, kad per paskutinius kelerius metus sveikatos rodiklių neigiamiems pokyčiams įtakos turėjo ir covid-19 pandemija Lietuvoje. (daugiau…)

Gruodžio 12 d. – Tarptautinė visuotinės sveikatos priežiūros aprėpties diena – „Kurkime pasaulį, kurio norime: sveika ateitis visiems“

     

     2012 m. gruodžio 12 d. Jungtinių Tautų generalinė asamblėja (JTGA) patvirtino rezoliuciją, raginančią šalis paspartinti pažangą, siekiant visuotinės sveikatos apsaugos idėjos, kad kiekvienas ir visur turėtų prieigą prie kokybiškos ir įperkamos sveikatos priežiūros. 2017 m. gruodžio 12 d. Jungtinės Tautos gruodžio 12 d. paskelbė Tarptautine visuotinės sveikatos priežiūros aprėpties diena.

(daugiau…)

Tarptautinė žmogaus teisių diena 2022

     1948 m. gruodžio 10 d. priimta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija įtvirtino žmogaus teisių standartus, o jos priėmimo diena – gruodžio 10 d. – tapo Tarptautine žmogaus teisių diena. Gruodžio 10 d., minint Tarptautinę žmogaus teisių dieną, primenama, kad nepaisant žmonių etninių, religinių, tautinių, rasinių, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, psichinės ir fizinės negalios, socio-ekonominės padėties ir kitų skirtumų, visiems turi būti suteiktos vienodos galimybės, laisvės ir teisės. Šią dieną taip pat rengiamos žmogaus teisėms palaikyti skirtos demonstracijos, protestai, ypač tose šalyse, kurios nuolat sulaukia kritikos dėl žmogaus teisių pažeidimų.

Šių metų Žmogaus teisių dienos šūkis yra „Orumas, laisvė ir teisingumas visiems“, o raginimas veikti – #StandUp4HumanRights.

(daugiau…)

Gruodžio 3-ąją – Pasaulinė neįgaliųjų žmonių diena

     1983 m. buvo pradėta aktyviai supažindinti plačiąją visuomenę su neįgaliųjų žmonių problemomis ir kovoti už tai, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos vienodos teisės, kad jiems būtų sudarytos sąlygos pritapti visuomenėje. 1992 m. pabaigoje, Jungtinių Tautų Organizacija paskelbė gruodžio 3-ąją Tarptautine neįgaliųjų žmonių diena, kurios metu būtų organizuojami renginiai, skirti atkreipti dėmesį į pagalbą neįgaliesiems. Negalia reiškia bet kokią sveikatos būklę, dėl kurios kam nors sunkiau bendrauti, atlikti tam tikrą veiklą ar gyventi įprastą gyvenimą, kaip tai daro kiti. (daugiau…)

IŠLYGINKITE – 2022 M. PASAULINĖ AIDS DIENA

     Pasaulinė AIDS diena minima nuo 1988 m. Šiais metais įvyko visų pasaulio šalių Sveikatos ministrų susitikimas, kurio metu nuspręsta keistis su šia liga susijusia informacija tarp medikų ir minėti gruodžio 1-ąją kaip kovos su AIDS dieną.

     Gruodžio 1 d. – pasaulinė kovos su AIDS diena. Nuo 1981-ųjų, kada buvo užregistruotas pirmasis šios ligos atvejis, vis dar nėra vaistų, galinčių ją išgydyti, nors mokslininkai jau sukūrė keletą preparatų, stiprinančių imuninę sistemą, kurie padeda kovoti su ŽIV (žmogaus imuniteto virusu) ir taip prailginti gyvenimą. Sergančių AIDS ir nešiojančių ŽIV Lietuvoje irgi daugėja, todėl reikia susirūpinti brangiausiu žmogaus turtu – gyvybe. Išankstiniais duomenimis, šiais metais (iki lapkričio 1 d.) Lietuvoje registruota 200 naujų ŽIV infekcijos atvejų, iš kurių 115 vyrų, ir 85 moterys

     Nelygybė, kuri tęsia AIDS pandemiją, nėra neišvengiama,  galima su ja susidoroti. Šią Pasaulinę AIDS dieną, gruodžio 1 d., UNAIDS ragina kiekvieną iš mūsų spręsti nelygybės problemas, kurios stabdo pažangą kovojant su AIDS.

     Šūkis „Išlyginti“ yra raginimas veikti. Tai ragina mus visus imtis patikrintų praktinių veiksmų, reikalingų siekiant sumažinti nelygybę ir padėti sustabdyti AIDS. Jie apima:

  • Padidinti ŽIV gydymo, tyrimų ir prevencijos paslaugų prieinamumą, kokybę ir tinkamumą, kad visi būtų gerai aptarnaujami.
  • Reformuoti įstatymus, politiką ir praktiką, kad būtų pašalinta stigma ir atskirtis, su kuria susiduria ŽIV užsikrėtę žmonės ir pagrindinės bei marginalizuotos gyventojų grupės, kad kiekvienas būtų parodytas pagarba ir būtų laukiamas.
  • Užtikrinti dalijimąsi technologijomis, kad bendruomenės ir pasauliniai pietai bei šiaurė būtų vienodai prieinami geriausiems ŽIV mokslams.
  • Bendruomenės galės pasinaudoti ir pritaikyti pranešimą „Išlyginti“, kad pabrėžtų konkrečias nelygybes, su kuriomis jos susiduria, ir primygtinai reikalingų veiksmų jai spręsti.

(daugiau…)

Panevėžio rajone 2022 m. vyko Sveikatos stiprinimo programa, skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai

 

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2022 m. vykdė Sveikatos stiprinimo programą, skirtą širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, pagal  LR SAM 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. V-979 (https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b574b900481b11e4ba2fc5e712e90cd4/asr). Sveikatos stiprinimo programa, skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai (toliau – Programa), buvo vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-776 „Dėl Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Šiais metais  Sveikatos stiprinimo programoje, skirtoje širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, dalyvavo 75 asmenys ir pilnai programą baigė 65 programos dalyviai. Programą baigusiais asmenimis laikomi asmenys, kurie dalyvavo ne trumpiau kaip 80 proc. Programos trukmė buvo  apie 2-3 mėn., po 1-2 užsiėmimus kas savaitę pagal iš anksto suderintą grafiką,  aptartas temas ir užsiėmimų trukmę.

Programos tikslas – integruojant pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vykdomą sveikatinimo veiklą efektyviau stiprinti gyventojų sveikatą, motyvuoti juos gyventi sveikiau, supažindinti su širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto rizikos veiksniais, sveikos gyvensenos principais, išmokyti keisti gyvenseną, valdyti stresą, pasirinkti sveikatai palankią mitybą bei fizinį aktyvumą ir taip sumažinti širdies bei kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto riziką.

(daugiau…)