Gegužės 30 dieną Panevėžio rajono Velžio gimnazijoje lankėsi tiflopedagogė Audra Petronaitytė. Ji vedė užsiėmimus 5a, 5b ir 5c klasių mokiniams. Užsiėmimų metu mokiniai buvo supažindinti su tiflopedagogo profesija, Brailio rašto atsiradimo istorija, baltąją lazdele. Mokiniai patys mokėsi parašyti Brailio raštu ir vėliau jį perskaityti. Brailio raštas yra labai sunkus ir išmokti rašyti ir skaityti reikalauja daug atkaklaus darbo.

     Tiflopedagogas teikia pagalbą mokiniams, turintiems regos sutrikimų, lavina regėjimo funkcijas, diegia regimojo suvokimo, pažintinės veiklos, orientacijos ir judėjimo aplinkoje pagalbą, lavina sensomotorikos įgūdžius, nustato specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir numato 59 būdus jiems tenkinti, konsultuoja mokytojus aklų ir silpnaregių mokinių ugdymo klausimais, teikia metodinę pagalbą tėvams. Žinoma, kad 90 proc. pasaulio pažįstame akimis. Tiflopedagogų tikslas išmokyti regos negalią turinčius vaikus taip pat pažinti pasaulį 90 proc., tik pasitelkiant kitus pojūčius – klausą, lytėjimą, skonį ir uoslę. Tai sunkus, atsakingas, bet labai prasmingas darbas.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Karolina Juškaitė