Rugpjūčio 19-ąją minima Pasaulinė Humanitarinės Pagalbos diena. Šią dieną pagerbiami humanitarinės pagalbos darbuotojai, kurie dirbdami savo darbą neteko gyvybės, laisvės arba buvo sužeisti.

Ethiopia02

     Humanitarinė pagalba (angl. humanitarian aid) – tai priemonės ir veiksmai, kurių tikslas gelbėti žmonių gyvybes, palengvinti jų kančias ir išsaugoti jų orumą per stichines ir dėl žmogus veiklos kylančias nelaimes ir esant jų padariniams. Humanitarine pagalba siekiama užtikrinti, kad krizės paveiktos bendruomenės įmanomai greičiau grįžtų į įprasto gyvenimo vėžes.

     Pagal 2009 m. Užjūrio vystymosi instituto Londone ataskaitą, patys skaudžiausi metai humanitarinei pagalbai buvo 2008, kuomet žuvo 122 humanitarinės pagalbos darbuotojai ir dar 260 buvo sužeisti. Pačios nesaugiausios šalys šiuo aspektu buvo Somalis ir Afganistanas. Visa humanitarinė veikla yra finansuojama iš asmenų, kooperacijų, įmonių ir valstybės institucijų aukų. Šios veiklos vykdymą prižiūri JT humanitarinės veiklos koordinavo biuras.

     Humanitarinė pagalba privalo remtis tokiais principais, kaip žmogiškumas, neutralumas, nešališkumas ir privalo būti nepriklausoma nuo jokių politinių tikslų ar išskaičiavimų. Humanitarinė pagalba teikiama vadovaujantis tarptautine teise,  tarptautine humanitarine teise ir šių pagrindinių humanitarinės veiklos principų:

  • Humaniškumo – kai bet kuriomis aplinkybėmis reaguojama į žmonių kančias, siekiant apsaugoti jų gyvybę, sveikatą ir orumą;
  • Neutralumo – kai pagalba neturi būti teikiama palaikant kurią nors šalį ginkluoto konflikto ar kito ginčo atveju;
  • Nešališkumo – kai pagalba nukentėjusiems gyventojams ar jų grupėms teikiama nepriklausomai nuo tautybės, rasės, religijos, lyties, etninės kilmės, politinių pažiūrų ar kitų požymių, vadovaujantis tik jų reikmėmis;
  • Nepriklausomumo – kai humanitarinių tikslų siekiama autonomiškai, neatsižvelgiant į politinius, ekonominius, karinius ar kitus tikslus.

2018 metais humanitarinei pagalbai Lietuva jau skyrė  145 tūkst. eurų (iš VBPD programos – 135 tūkst. eurų), o 2017 : 

Be pavadinimo

Visuomenės sveikatos stiprinimo specalistė

Dovilė Usevičiūtė

Naudota informacija :

  1. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-970_lt.htm
  2. https://orangeprojects.lt/lt/Veikla/Humanitarine-pagalba
  3. https://orangeprojects.lt/lt/Veikla/Humanitarine-pagalba/Lietuvos-teikiama-humanitarine-pagalba (lentelė)
  4. http://www.geeskaafrika.com/23433/ethiopia-u-s-announces-35m-humanitarian-aid/ (nuotrauka)
  5. http://www.pagalba.org/lt/dokumentai/humanitarines_pagalbos_organizavimo_aktualijos_lietuvoje