Rugpjūčio 1–7 dienomis nuo 1992 metų švenčiama Pasaulinė žindymo savaitė. Ši data išskirta siekiant įgyvendinti Inoccentideklaraciją, pasirašytą 1990 metais, kuri pabrėžia žindymo saugojimo, skatinimo ir palaikymo svarbą. 1991 metais įkurta organizacija World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) kasmet parenka Žindymo savaitės temą, šūkį ir rengia medžiagą, o per pastaruosius 15 metų šiai progai paminėti organizuojami renginiai išsiplėtė į daugiau kaip 150 šalių.222

Prieš 19 metų Pasaulio sveikatos organizacija (World Health Organization, WHO) ir UNICEF paskelbė Naujagimiui palakios ligoninės iniciatyvą. Šios iniciatyvos tikslas buvo sutelkti pasaulines pastangas, kad ligoninėse butų taikomos praktikos, kurios saugotų, skatintų ir palaikytų žindymą. Motinos pienas yra geriausias maistas kūdikiams, o tyrimai rodo, kad žindymo sėkmė – kiek kūdikių ir kiek ilgai yra žindomi, labai priklauso nuo to, kaip ligoninėje personalas elgiasi su mamomis ir kūdikiais po gimdymo.

Remiantis moksliniais tyrimais, buvo suformuluota dešimt principų, kuriais vadovaujantis žindymo sėkmė padidėja, ir paskelbta, kad ligoninės, kurios savo noru įgyvendins šiuos principus, gaus teisę vadintis Naujagimiams palankiomis ligoninėmis. Žingsnelių programai įgyvendinti reikia personalo motyvacijos, požiūrio, vertybinių orientacijų ir praktikų pasikeitimo.

Po Inoccenti deklaracijos nuo 1990 metų pasaulio šalys buvo kviečiamos vykdyti žindymui palankius pokyčius visose ligoninėse iki 1995 metų. Per pastaruosius 20 metų 20 000 (28 proc.) gimdymus priimančių įstaigų pasaulyje gavo Naujagimiui palankios ligoninės vardą. Per šį laikotarpį taip pat pastebėta, kad daugėja moterų, žindančių savo vaikus.

Tačiau kai kuriose Naujagimiui palankiose ligoninėse šiuo metu stebimas regresas: po pradinės iniciatyvos ir entuziazmo personalas pamažu vėl grįžta prie įprastų, žindymui nepalankių praktikų, o kartu su šiuo

reiškiniu ryškėja ir tai, kad mažėja žindomų vaikų. Lietuvoje šiuo metu turime 8 ligonines, kurioms suteiktas

Tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje žindymo situacija nuolat gerėja. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis 2011 metais krūtimi žindomi buvo 62,3% kūdikių iki 3 mėn., ir 41,0% kūdikių iki 6 mėn. Šie rodikliai per šešerius metus nuo 2005 metų pakilo 10,8% ir 8,1%. Daugelyje išsivysčiusių šalių, tokių kaip Skandinavijos šalys, Vokietija kūdikių iki 6 mėn. maitinimas krūtimi siekia 60-80%. Žinoma, Lietuvos žindymo rodikliams dar yra kur augti, tačiau galima džiaugtis kad ir nedideliais pasiekimais.

Kūdikių žindymą krūtimi įtakoja keletas veiksnių. Tai moksliškai pagrįstos informacijos trūkumas, ir mitais apipintų blogų patirčių perteklius, sėkminga ar nesėkminga žindymo pradžia ligoninėje ar gimdymo namuose bei visuomenės požiūris, aplinkinių reakcijos.

Kad žindymo pradžia ir tąsa būtų sėkmingi, labai svarbi išankstinė mamų ir aplinkinių nuostata bei pasiruošimas. Dar prieš kūdikio gimimą būsima mama turėtų įgyti kvalifikuotų žinių ir įgūdžių žindymo klausimais. Tai mamai suteiktų daugiau motyvacijos ir pasitikėjimo savimi, padėtų atsilaikyti prieš galimą neigiamą aplinkinių požiūrį. Kūdikių maitinimo motinos pienu skatinimui naudojama daug priemonių. Dauguma sveikatos priežiūros įstaigų, su žindymo skatinimu susijusių nevyriausybinių organizacijų rengia paskaitas besilaukiančioms poroms apie nėštumą, kūdikio priežiūrą, gimdymą, žindymą. Paskaitas apie žindymą, imunizaciją, mamų pogimdyvinio periodo emocinę būseną organizuoja ir Vilniaus visuomenės sveikatos biuras.

Kaip atskleidė tarptautiniai tyrimai, žindymo sėkmė ir trukmė labai priklauso nuo gimdyvės patirties gimdymo įstaigoje. Kad įvairiose paskaitose įgytos žinios būtų sėkmingai pritaikytos praktikoje, Lietuvoje įgyvendinama PSO rekomenduojama naujagimiui palankių ligoninių iniciatyva, kai kūdikis nuo pirmųjų akimirkų glaudžiasi prie mamos krūtinės, jaučia jos artumą, kvapą, širdies plakimą, kvėpavimą. Kūdikis ne vėliau nei per dvi valandas glaudžiamas prie krūties pasimaitina, nusiramina, mokosi žysti, o mama – žindyti. Lietuvoje naujagimiui palankiomis ligoninėmis yra pripažintos 8 ligoninės. Vilniaus mieste naujagimiui palankios ligoninės statusą turi Vilniaus gimdymo namai, esantys Tyzenhauzų gatvėje. Visgi ne visos gydymo įstaigos, priimančios gimdymus yra palankios žindyti nusiteikusiai mamai. Tokiam pokyčiui labai svarbus vadovybės bei personalo nusiteikimas, geranoriškumas.

Išvykdamos iš naujagimiui palankios ligoninės mamos turi būti informuotos apie žindančių mamų savitarpio pagalbos grupes. Jeigu mamai kyla papildomų klausimų ar nesklandumų žindant jau grįžus iš ligoninės, galima kreiptis į savo asmens sveikatos priežiūros įstaigos bendruomenės slaugytoją ar nevyriausybiniame sektoriuje besidarbuojančius žindymo konsultantus, kurie gali atsakyti į klausimus telefonu ar atvykti į namus.

Žindymo skatinimas Lietuvoje akcentuojamas ir teisiniu lygmeniu. Darbo kodekso 278 str. 8 d. Įtvirtinta, kad „Krūtimi maitinančiai moteriai, be bendros pertraukos pailsėti ir pavalgyti, ne rečiau kaip kas trys valandos suteikiamos ne trumpesnės kaip pusės valandos pertraukos kūdikiui maitinti. Moters pageidavimu pertraukas kūdikiui maitinti galima sujungti ar pridėti prie pertraukos pailsėti ir pavalgyti arba perkelti į darbo dienos pabaigą atitinkamai sutrumpinant darbo dieną. Pertraukos kūdikiui maitinti apmokamos pagal darbuotojos vidutinį darbo užmokestį.“ Šis straipsnis gina moterų, o kartu ir jų kūdikių, teises ir įgalina dirbančias mamas sėkmingai suderinti darbą ir žindymą. Šiuo metu nėra nustatyta kiek moterų turi galimybę pasinaudoti ir naudojasi šia teise.

Paskutinis, tačiau ne mažiau svarbus veiksnys, įtakojantis žindymą – visuomenės požiūris. Galima teigti, jog visuomenės požiūris gerėja, o aplinka vis labiau pritaikyta mamos ir vaiko poreikiams. Didžiuosiuose prekybos centruose yra įrengti mamos ir vaiko kambariai, parkuose ar kitose viešose vietose neretai galima pamatyti žindančią mamą, o skleidžiama geroji žindymo patirtis griauna senus mitus apie žindymą.

Žindymas – nesenkantis meilės ir teigiamų emocijų šaltinis ir naujagimiui, ir motinai. Todėl labai svarbu skatinti šį ryšį kuo ilgiau.

Naudota informacija:

  1. http://www.zindymas.lt/taxonomy/term/14
  2. http://www.smlpc.lt/index.php?lang=1&sid=104

                                                                                                          Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Aušra Rešimavičienė