Nuo š.m. rugsėjo 26 d. buvo vykdomas projektas ,,Auk sveikas ir laimingas – III“. Projektą iniciavo Pažagienių mokyklos-darželio mokytoja Vaida Stanevičienė kartu su Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Aušra Rešimavičienė. Projekto prioritetinė kryptis, pagal kurią teikiamas projektas – vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas. Projektas yra tęstinis ir šiais metais buvo orientuotas į mokinių fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimą. Fizinė, psichinė ir socialinė sveikata – pagrindinės žmogaus gyvenimo ašys, tarpusavyje glaudžiai susiję.  Psichinė sveikata – dvasinis komfortas, kai žmogus jaučiasi visavertis, nepatiria problemų tarpasmeniniuose santykiuose, geba bendrauti ir palaikyti ryš į su kitais žmonėmis, įveikti sunkumus.

Projekto veiklos:

  • Rugsėjo 26 d. vyko Pound masinė treniruotė;
  • Lapkričio 11, 24, 28 d. vyko vaikų fitnesas;
  • Lapkričio 27 d. vyko gongų užsiėmimas.
  • Gruodžio 3 d. vyko paskaita „Mokytojo/Tėvo (suaugusiojo) autoritetas“
  • Gruodžio 12 d. vyko praktinis ,,Atpalaiduojantis kalėdinių žaisliukų dekoravimas“.

      Tyrimų duomenys rodo, kad Baltijos regiono šalys išgyvena ypatingai stiprią psichikos sveikatos problemų stigmą, dėl kurios žmonės vengia kreiptis į specialistus net ir tada, kai patiems įveikti sunkumų nepavyksta ir problemos tęsiasi sukeldamos vaikui ir šeimai vis daugiau nepatogumų. Vaiko psichikos sveikata apima gerokai daugiau nei vaiko nuotaiką. Vaiko psichikos sveikata – tai:

  • vaiko tapatybės jausmas ir savivertė;
  • gebėjimas bendrauti su bendraamžiais ir šeima tuo būdu, kuris atitinka vaiko raidos etapą;
  • gebėjimas mokytis ir pasiekti rezultatą, kuris atitinka vaiko brandą (nebūtinai tą rezultatą, kuris kyla iš per didelių arba per mažų suaugusiųjų lūkesčių);
  • gebėjimas įveikti raidos etapui būdingus uždavinius, pasinaudojant šiam tikslui prieinamais šaltiniais.

     Vaikams reikia išmokti pažinti save, savo stipriąsias puses ir jomis naudotis, valdyti tokias emocijas kaip nusivylimas ir pyktis, susidoroti su netektimis ir pokyčiais, veiksmingai spręsti problemas ir priimti gerus bei atsakingus sprendimus. Šie gebėjimai būtini tam, kad vaikas galėtų gyventi sveiką, laimingą ir sėkmingą gyvenimą aikystėje ir suaugus. Mokiniai, kurių socialiniai ir emociniai gebėjimai geresni, gauna geresnius egzaminų įvertinimus palyginti su mažiau socialiai ir emociškai „raštingais“ bendraamžiais. Fiziškai aktyvūs mokiniai priima žmonės lengviau priima kitus sveikos gyvensenos įpročius.

Pažagienių mokyklos-darželio mokytoja Vaida Stanevičienė

ir Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Aušra Rešimavičienė