Spalio 9 d. Smilgių gimnazijos 8 kl. mokiniai turėjo pamoką apie psichinę sveikatą, kurią pravedė sveikatos priežiūros specialistė Irena Kuklierytė. Sveikata – tai visiškos fizinės, psichinės, socialinės, protinės ir dvasinės gerovės būsena, o ne vien ligos ar negalios nebuvimas.
Kai žmogus ateina pas psichologą jis turi labai daug papasakoti apie save, kad padėti žmogui reikia jį pažinti. Mokiniai pildė anketas apie savo klasės draugus „Ar pažįsti savo bendraklasius ?“ Pasirodo, kad ne visi mokiai žino apie klasės draugus, kokie jų pomėgiai, stiprios ir silpnos vietos. Kilo klausimas – kaip galite padėti draugui jeigu nepažįstate žmogaus su kuriuo kartu mokotės ne vienus metus ? Pasiūlymas – kuo daugiau bendrauti gyvai, dalyvauti veiklose, taip geriau pažinsite vienas kitą. Geros emocijos – psichinės sveikatos vitaminai.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Irena Kuklierytė