IMG-0537

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia įmones registruotis į nemokamus psichikos sveikatos gerinimo mokymus įmonių darbuotojams, kuriuos planuojame organizuoti rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais.

Panevėžio rajono visuomenės sveikatos biuro siūlomą psichikos sveikatos gerinimo mokymų programą įmonių darbuotojams sudaro:

  • psichoemocinės būklės įmonėje ir darbuotojų psichikos sveikatos raštingumo įvertinimas, kad būtų galima nustatyti problemines psichikos sveikatos sritis, kuriose įmonės kolektyvui stinga žinių ar įgūdžių;
  • veiksmų plano sudarymas, kuriame nurodomos priemonės, kurios padės gerinti arba panaikinti nustatytas problemines sritis;
  • mokymai programos dalyvių grupei, kurių metu aptariamos šios temos: psichikos sveikatos samprata,  psichosocialiniai darbo aplinkos veiksniai, psichologinio smurto, persekiojimo ir kt. žalingų psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių apraiškos darbo kolektyvuose, jų prevencija, įtampa darbe ir jos sąveika, taikant mokslu ir praktika grįstas streso valdymo programas, organizacinės priemonės įmonės ir asmens lygmeniu, socialinė parama darbe: rizikos atpažinimas, prevencija, intervencija bei kita įmonei aktuali tematika;
  • rekomendacijų įmonei, kaip toliau savarankiškai tęsti veiklas, sudarymas.

Šios programos mokymai truks 40 valandų, mokymų tvarkaraštį dėliojasi pati įmonė pagal savo ir programos lektorių galimybes. Programos mokymų dalyvių grupę gali sudaryti nuo 10 iki 20 įmonės darbuotojų. Kai PSKD veikloje nori dalyvauti mažiau kaip 10 vienos įmonės darbuotojų, galima sudaryti jungtines įmonių dalyvių grupes.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis: tel. (8 45) 43 30 78; el.p. stiprinimas.vsb@gmail.com

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė

Kristina Jackutė