Priklausomybės – tai ligos, sukeliamos alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų. Jų atsiradimą lemia biologiniai, psichologiniai ir socialiniai veiksniai. Tai lėtinė liga, kuri išsivysto per ilgą laiko tarpą, todėl svarbu pastebėjus jau besivystančią ligą laiku kreiptis pagalbos.

baja-laboral-por-depresion

Tikimybė tapti priklausomam, kaip ir tikimybė susirgti kitomis ligomis, yra nevienoda. Nėra vieno veiksnio, nuo kurio priklausytų priklausomybė. Priklausomybės rizikai įtakos turi tiek biologinės asmens savybės (lytis, šeimos istorija ir genetika, amžius), tiek socialinė aplinka (sąlygos namuose, mokykloje, kaimynystė ir kt.). Kuo daugiau asmuo turi rizikos veiksnių, tuo didesnė tikimybė piktnaudžiauti psichoaktyviosiomis medžiagomis ir vystytis priklausomybei.

Panevėžio rajono visuomenės sveikatos biuras padeda priklausomybes turintiems Panevėžio rajono gyventojams, užtikrinant nemokamų ir anonimiškų priklausomybės konsultavimo paslaugų teikimą. Šiomis paslaugomis  siekiama padėti spręsti su priklausomybėmis susijusias problemas, jų daromą žalą asmeniui ir visuomenei, konsultuoti ir palaikyti priklausomo asmens šeimos narius.

Pagrindinės priklausomybės konsultantų užduotys:

  • Informuoti apie priklausomybių riziką, keliamą žalą asmens bei visuomenės sveikatai;
  • Motyvuoti priklausomus asmenis keisti rizikingą elgesį, kreiptis pagalbos, ją priimti, gydytis priklausomybių sukeltus psichikos ir elgesio sutrikimus bei kitas ligas;
  • Stebėti priklausomybės sukeltos rizikingos elgsenos pokyčius, informuoti apie galimybę gauti sveikatos priežiūros socialines, kitas paslaugas, atitinkančias priklausomų asmenų poreikius;
  • Skatinti ir palaikyti priklausomų asmenų motyvaciją gauti atkryčių prevencijos paslaugas;
  • Konsultacijos metu įvertinamas asmeniui, ar jo šeimos nariui (nariams), teiktinos pagalbos poreikis, sudaromas priklausomybės konsultavimo paslaugų teikimo ir pagalbos planas.

Priklausomybės konsultavimo paslaugos teikiamos vadovaujantis mokslu grįstais metodais, laikantis konfidencialumo principo, grindžiamos abipuse pagarba, tarpusavio supratimu bei susitarimu. Priklausomybių konsultantė atvyksta į Panevėžio rajono seniūnijas ir konsultuoja nemokamai, būtina išankstinė registracija.

 Registracija ir papildoma informacija:tel.: (8 45) 43 30 78; el. p.: stiprinimas.vsb@gmail.com

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Kristina Jackutė