My Invitation (1)

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

 

Ankstyvosios intervencijos programą sudaro trys dalys:

  • Pradinis pokalbis;
  • 8 valandų praktiniai užsiėmimai: aktyvi veikla, diskusijos, žaidimai, patirčių pasidalijimas, refleksijos;
  • Baigiamasis pokalbis.

Tabakas, alkoholis ir narkotinės medžiagos, vartojimas yra viena didžiausių paauglių sveikatos problemų. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad dauguma jaunuolių psichoaktyviąsias medžiagas pradeda vartoti dar mokykloje, o lėtinių ligų rizika smarkiai padidėja asmenims, pradėjusiems vartoti iki pilnametystės. 

Jaunų žmonių alkoholio vartojimas siejamas su daugybe neigiamų pasekmių, tokių kaip prasti mokymosi pasiekimai, kitų priklausomybę keliančių medžiagų vartojimas, nesaugūs lytiniai santykiai, vairavimas išgėrus, agresyvus elgesys ir pan. Pavyzdžiui, dideli suvartojamo alkoholio kiekiai ir vartojimo sukeltos problemos siejamos ir su savižudišku elgesiu

Siekiant sumažinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo žalą, svarbu kuo anksčiau pastebėti vartojimo požymius ir suteikti efektyvią pagalbą Ankstyvosios intervencijos programa yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14-21 m. Programa vykdoma tada, kai yra surenkama 6-12 asmenų grupė.

 

Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro stiprinimo specialistę el. paštu stiprinimas.vsb@gmail.com; tel. (8 45) 43 30 78. Dalyvavimas programoje yra nemokamas ir konfidencialus. Būtina išankstinė registracija! 

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Kristina Jackutė

Naudota informacija:

  1. http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija.
  2. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=-1ddupcvk8k&documentId=60724f20538511e88525a4bc7611b788&category=TAP
  3. https://www.youtube.com/watch?v=RzatGE-WNrI&feature=emb_title
  4. http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2017.4(79)/VS%202017%204(79)%20Alkoholio%20vartojimas%20ORIG.pdf