unnamed (2)

Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veikla (toliau – gebėjimų stiprinimas) – tai galimybė padėti mokyklai įvertinti aktualias mokyklos problemas psichikos sveikatos srityje, numatyti galimus pokyčius ir žingsnis po žingsnio spręsti susidariusias ir trikdančias darbui įvairiausias situacijas. Veikloje dalyvaujantys darbuotojai stiprina tarpusavio komunikacijos įgūdžius ir ieško būdų ne tik kaip efektyviai elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, bet ir stiprina įstaigos darbuotojų sutelktumo jausmą bei bendradarbiavimo įgūdžius. Dalyvaujantiems išduodami pažymėjimai, patvirtinantys dalyvavimą gebėjimo stiprinimo veikloje.

Gebėjimo stiprinimo veiklos tikslas – stiprinti bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimus visuomenės psichikos sveikatos srityje.

Mokyklų darbuotojai turi galimybę įsitraukti į nemokamą biuro organizuojamą darbuotojų visuomenės psichikos sveikatos gebėjimų stiprinimo veiklą. Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pernai stiprino 8 Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklas. Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veikla vyko Panevėžio rajono mokyklose nuo 2019 rugsėjo 1 d. iki 2019 m. gruodžio 20 d.

2019 m. gebėjimų stiprinimas vyko:

 • Panevėžio r. Ramygalos gimnazijoje;
 • Panevėžio r. Smilgių gimnazijoje;
 • Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazijoje;
 • Panevėžio r. Dembavos progimnazijoje;
 • Panevėžio r. Vadoklių pagrindinėje mokykloje;
 • Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinėje mokykloje;
 • Panevėžio r.Velžio gimnazijoje;
 • Panevėžio r. Raguvos gimnazijoje.

Gebėjimų stiprinimo veiklą vykdė VšĮ ,, Mokymų ir psichologinio konsultavimo centras“, paslaugos tiekėjas buvo atrinktas viešojo pirkimo pagalba.
Užsiėmimų metu mokyklos darbuotojai iškėlė mokyklos aktualias problemas psichikos sveikatos srityje. Užsiėmimų vykdytojų komanda sudarė psichologas (kuris ne mažiau kaip 5 metus per paskutinius 7 metus vykdęs medicinos psichologo praktiką, iš kurių bent 2 metus teikęs medicinos psichologo paslaugas vaikams ir paaugliams) ir socialinis pedagogas (kuris įgijęs pagalbos mokiniui specialisto metodininko kvalifikacinę kategoriją). ,,Mokymų ir psichologinio konsultavimo centro“ specialistės kartu su mokyklos darbuotojų grupe sudarė tolesnių veiksmų planą, atliko atvejų analizes ir ieškojo galimų problemų sprendimo būdų.

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2020 m. bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų stiprinimo veiklą vykdys 4 mokyklose, veiklą planuojama pradėti vykdyti rugpjūčio/rugsėjo mėnesiais.

2020 m. gebėjimų stiprinimas vyks:

 • Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje;
 • Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje;
 • Piniavos mokykloje-darželyje;
 • Pažagienių mokykloje-darželyje.

Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų stiprinimo veikloje gali dalyvauti iki 12 mokyklos bendruomenės narių. Veikla skirta mokyklų mokytojams, mokytojų padėjėjams, socialiniams pedagogams, specialiesiems pedagogams, psichologams, psichologų                asistentams,  logopedams, tiflopedagogams, surdopedagogams, visuomenės sveikatos  specialistams,             mokyklos administracijos darbuotojams.

Veiklą vykdys komanda kurią sudarys: psichologas ir socialinis pedagogas. Gebėjimų stiprinimo vienų mokymų / supervizijų trukmė – 32 val., veikla vykdoma ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Vienos konsultacijos trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklą organizuoja Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Gebėjimų stiprinimo veiklą vykdys VšĮ ,,Mokslinės paslaugos“, paslaugos tiekėjas atrinktas viešojo pirkimo pagalba. Veikla finansuojama iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams valstybinėms visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti. Veikla vykdoma vadovaujantis LR SAM 2019-04-30 įsakymu Nr. V-523 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis: el. paštu: stiprinimas.vsb@gmail.com arba tel. (8 45) 43 30 78

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Kristina Jackutė