Panevėžio rajono mokyklų darbuotojai, kaip ir kiekvienais metais turėjo galimybę įsitraukti į nemokamą Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamą mokyklų darbuotojų  psichikos sveikatos gebėjimų stiprinimo veiklą.

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2020 m. bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų stiprinimo veiklą vykdė 4 Panevėžio rajono mokyklose. Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų stiprinimo veikloje galėjo dalyvauti iki 12 mokyklos bendruomenės narių. Bendrojo ugdymo Panevėžio rajono mokyklose ,,Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veikla“  vyko nuo 2020 rugsėjo 3 d. iki 2020 m. lapkričio 27 d.Vaizdo rezultatas pagal užklausą „team school“

Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo veiklą organizavo Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Gebėjimų stiprinimo veiklą vykdė VšĮ ,,Mokslinės paslaugos“, paslaugos tiekėjas buvo atrinktas viešojo pirkimo pagalba. Veiklą vykdė komanda kurią sudarė: psichologė ir socialinė pedagogė. Panevėžio rajono mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veikloje dalyvavo: Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos, Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos, Piniavos mokyklos-darželio bei Pažagienių mokyklos-darželio darbuotojai.

Veiklos užsiėmimų metu mokyklos darbuotojai kėlė mokyklai aktualias problemas, specialistės teikė rekomendacijas mokyklos darbuotojams  iškilusioms problemoms spręsti, analizavo problemų atvejus, mokyklos darbuotojai mokėsi spęsti mokyklai aktualias problemas bei sprendė svarbiausias mokyklos bendruomenėje kylančias problemas, psichikos sveikatos srityje.  ,,Mokslinės paslaugos“ specialistės kartu su mokyklos darbuotojų grupe sudarė tolesnių veiksmų planą, atliko atvejų analizes ir ieškojo galimų problemų sprendimo būdų. 2020 m. Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srities stiprinimo veikloje dalyvavo ir baigimo pažymėjimus gavo 48 Panevėžio rajono mokyklos darbuotojai.

Mokykla, norinti, kad 2021 m. darbuotojams būtų vykdomi mokymai, turi kreiptis raštu į Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą. Veikla vykdoma vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-523  „Dėl mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  Aprašo nustatyta tvarka vykdomi mokymai finansuojami iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis:

El. paštu: stiprinimas.vsb@gmail.com; tel. (8 45) 43 30 78 arba +370 (604) 43 835

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Kristina Šlekienė