„Vandens vertinimas“ („Valuing water“) – tokia 2021 metų Pasaulinės vandens dienos tema, kurios tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į pasaulinę vandens krizę ir į iškeltų tikslų įvykdymą, iš kurių vienas svarbiausių – iki 2030 m. užtikrinti  visame pasaulyje sanitarinius reikalavimus atitinkančio vandens tiekimą.

WWD2021_Posters_ENG_03

     Vanduo skirtingiems žmonėms reiškia skirtingus dalykus. Kuo vanduo svarbus jūsų namams ir šeimos gyvenimui, pragyvenimui, kultūrinėms praktikoms, jūsų gerovei, vietinei aplinkai? Namų ūkiuose, mokyklose ir darbo vietose vanduo gali reikšti sveikatą, higieną, orumą ir produktyvumą. Kultūrinėse, religinėse ir dvasinėse vietose vanduo gali reikšti ryšį su kūryba, bendruomene ir savimi. Natūraliose erdvėse vanduo gali reikšti ramybę, harmoniją ir išsaugojimą.

     Šiandien vandens „pečius“ spaudžia didėjantis gyventojų skaičius, didėjantys žemės ūkio ir pramonės poreikiai bei blogėjantis klimato pokyčių poveikis.

     Jungtinių Tautų Pasaulio vandens plėtros ataskaitos (UN WWDR 2021) 2021 m. Leidimas „Vandens vertinimas“ dabartines vandens vertinimo metodikas ir metodus suskirsto į penkias tarpusavyje susijusias perspektyvas: vandens šaltinių, vandens išteklių ir ekosistemų vertinimas; vertinant vandens infrastruktūrą vandens saugojimui, naudojimui, pakartotiniam naudojimui ar tiekimo padidinimui; vertinant vandens paslaugas, daugiausia geriamąjį vandenį, sanitarines sąlygas ir susijusius žmonių sveikatos aspektus; vandens vertinimas kaip indėlis į gamybą ir socialinę bei ekonominę veiklą, pvz., maisto ir žemės ūkio, energetikos ir pramonės, verslo ir užimtumo srityse; ir kitos sociokultūrinės vandens vertybės, įskaitant rekreacinius, kultūrinius ir dvasinius požymius. Tai papildyta skirtingų pasaulio regionų patirtimi; galimybės suderinti kelias vandens vertes taikant labiau integruotą ir holistinį požiūrį į valdymą; požiūriai į finansavimą; ir metodai, skirti patenkinti žinių, mokslinių tyrimų ir pajėgumų poreikius.

Naudota informacija:

  1. http://www.ulac.lt/naujienos/pranesimai-spaudai/kovo-22-diena-minime-pasauline-vandens-diena
  2. https://www.worldwaterday.org/stories/story/united-nations-world-water-development-report-2021-valuing-water
  3. https://www.worldwaterday.org/share

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė

Dovilė Usevičiūtė