Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos Europos Sąjungoje kasmet pražudo per 3 400 gyvybių. Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, mūsų šalyje nelaimingą atsitikimą darbe kasmet patiria per 4 000 žmonių, iš jų apie pusantro šimto itin sunkiai ar mirtinai susižaloja. Daugiausia nelaimingų atsitikimų įvyksta statybos, transporto, apdirbamosios pramonės, žemės ūkio sektoriuose.

     Darbuotojas, laikinai nedarbingu tapęs dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, arba dėl nustatytos profesinės ligos, ir dėl to prarandantis darbo pajamas, iš „Sodros“ gali gauti ligos išmoką, netekto darbingumo vienkartinę kompensaciją arba netekto darbingumo periodinę kompensaciją.

     Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) per 2021 m. III ketvirčius buvo gauti 37 pranešimai (išankstiniais duomenimis) apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė (6 iš jų sąlygojo kelių eismo saugos taisyklių, kurių kontrolės ir prevencijos priemonių įgyvendinimo funkcijos nėra priskirtinos VDI kompetencijai, pažeidimai), ir 97 pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. 2020 m. per tokį pat laikotarpį buvo gauti 29 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 96 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai – tai yra mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius 2021 m. lyginant su 2020 m. padidėjo 8 atvejais (arba 28 proc.), o sunkių – padidėjo 1 atveju (arba 1 proc.). Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dažnumo koeficiento (nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus, tenkančio 100 000 darbuotojų), įvertis per 2021 m. III ketvirčius buvo 2,8, o sunkių nelaimingų atsitikimų darbe – 7,4. Šio rodiklio įverčiai 2020 m. per III ketvirčius buvo atitinkamai 2,3 ir 7,5. Pagal minėtus pranešimus šiais metais ištirti 16 mirtinų ir 59 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe.

      Per 2021 m. III ketvirčius daugiausiai mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe (išankstiniais duomenimis) įvyko: statybos (7 mirtini nelaimingi atsitikimai ir 23 sunkūs), apdirbamosios gamybos (7 mirtini ir 18 sunkių), transporto ir saugojimo (7 mirtini, iš jų 5 darbuotojai žuvo eismo įvykių metu, ir 13 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, iš jų 3 sunkiai sužaloti eismo įvykių metu), žemės ūkio (6 mirtini ir 8 sunkūs) bei didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių remonto (3 mirtini (iš jų (1 – eismo) ir 7 sunkūs) EVR įmonėse. Taip pat po keletą skaudžių nelaimų darbe įvyko miškininkystės (2 mirtini ir 3 sunkūs), administracinės ir aptarnavimo veiklos (1 mirtinas ir 7 sunkūs), kasybos (1 mirtinas, 1 sunkus), vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo (4 sunkūs) EVR įmonėse. Dar 1 mirtinas ir 2 sunkūs – profesinės, mokslinės ir techninės veiklos, bei 1 mirtinas ir 2 sunkūs (iš jų -1 eismo įvykis) viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo veikloje.

     Jei patyrėte traumą darbe ar pakeliui į/iš darbą (-o), atvykę į gydymo įstaigą informuokite gydytoją, kad traumą patyrėte darbe ar pakeliui į/iš darbą (-o). Gydytojas, išduodamas elektroninį nedarbingumo pažymėjimą, nurodys, kad Jūs esate nedarbingas dėl traumos, patirtos darbe ar pakeliui į/iš darbą (-o). Informuokite savo darbdavį apie Jums įvykusį nelaimingą atsitikimą bei neatvykimą į darbą. Dėl nelaimingo atsitikimo turi būti atliktas tyrimas.Jei trauma lengva arba nelaimingas atsitikimas įvyko pakeliui į/iš darbą (-o),  tyrimą atliks darbdavio sudaryta komisija. Jei trauma sunki ar mirtina (išskyrus pakeliui) – Valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI). Pareigūnams ir kariams tyrimą atlieka institucijos, kurioje jis tarnauja, vadovo sudaryta komisija.

     VDI „Sodrai“ pateikia nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo akto (forma N-1) ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į/iš darbą (-o) tyrimo akto (forma N-2) originalą bei nelaimingo atsitikimo tyrimo medžiagos patvirtintą kopiją (dėl pareigūnų ir karių – išvadą dėl nelaimingo atsitikimo). Pateikiami ir kiti dokumentai, tokie kaip:

  • darbo sutartis;
  • darbo laiko apskaitos žiniaraštis;
  • liudytojų paaiškinimai;
  • gydytojų išvados;
  • kiti dokumentai, kuriuose yra duomenų apie nelaimingą atsitikimą darbe ar pakeliui į/ iš darbą (-o) arba mirties dėl nelaimingo atsitikimo priežastį.

Naudota informacija:

  1. https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/viskas-ka-reikia-zinoti-ivykus-nelaimingam-atsitikimui-darbe-ar-susirgus-profesine-liga-1
  2. https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=3461
  3. https://www.sodra.lt/lt/situacijos/patyriau-trauma-darbe

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė

Dovilė Švabinskienė