Panevėžio rajono savivaldybės gyventojai dalyvavo  tęstinėje sveikatos stiprinimo programoje  ,,Mano širdis-mano sveikata 2.“ Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo programos metu buvo siekiama motyvuoti gyventojus gyventi sveikiau,  sumažinti širdies bei kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto riziką. ,,Mano širdis-mano sveikata 2“ programa skirta suaugusiems asmenims, kuriems nustatyta širdies ir kraujagyslių ligų ir (arba) cukrinio diabeto rizika arba kurie savanoriškai kreipėsi dėl dalyvavimo Programoje. Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo programa, 2021 m. vyko Dembavoje ir Naujamiestyje. Programos metu paskaitas ir praktinius užsiėmimus vedė įvairios srities specialistai: visuomenės sveikatos stiprinimo specialistės, gydytojas kardiologas, psichologė-psichoterapeutė, gydytoja dietologė,  kineziterapeutas, maisto gaminimo technologė. Programa vyko 2 mėnesius (spalio-lapkričio mėn.). Sveikatos stiprinimo programą pradėjo 49, baigė ‒ 43 asmenys.

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Dembavoje dar 2020 metais spalio mėnesį buvo surinkęs norinčių dalyvių grupę, kurie pradėjo širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto sveikatos stiprinimo programą. Dembavoje „Mano širdis – mano sveikata 2“ programa prasidėjo 2020 m. spalio mėnesį, pirmiausia, vyko individualus pokalbis su kiekvienu Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikos (toliau – Programa) dalyviu. Antro susitikimo metu, paskaitą skaitė ir individualiai konsultavo  gydytojas kardiologas Rokas Šerpytis, tema: širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto rizikos veiksniai ir jų profilaktika, sveikatos rodiklių supratimas. Gydytojas kardiologas Programos dalyvius supažindino su pagrindiniai širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniais ir jų įtaka sveikatai. Aptarė lipidų ir gliukozės kiekio kraujyje kontrolės reikšmę. Plačiau supažindino su cukriniu diabetu ir  jo komplikacijomis, aptarė rūkymo ir alkoholio poveikį sveikatai. Gyd. kardiologas R. Šerpytis dalyvius įtraukė į diskusiją bei kiekvieną norintį konsultavo individualiai. Tačiau dėl šalyje paskelbto karantino (Covid-19) programos vykdymas buvo atšauktas dėl šalyje susiklosčiusios ekstremalios situacijos. Š. m. spalio mėnesį tęsėme Sveikatos stiprinimo programą, Dembavos kultūros įstaigoje. Spalio 8 d. vyko teorinis ir praktinis fizinio aktyvumo užsiėmimas, kurį vedė kineziterapeutas Olegas Lukminas, tema ,,sveikatinamojo fizinio aktyvumo reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto profilaktikai.“  Dalyviai  buvo mokomi įsivertinti savo fizinio aktyvumo atitiktį rekomendacijoms, mokėsi mankštų pratimų. Taip pat spalio 11 d. ir 18 d. vyko fizinio aktyvumo užsiėmimai su šiaurietiško ėjimo trenere Taisa Balčiūniene. Panevėžio rajono gyventojai mokėsi ne tik mankštos pratimų, bet ir mokėsi kaip taisyklingai vaikščioti su šiaurietiškomis lazdomis.

Š. m. spalio 25 d. ir 28 d. ir lapkričio 18 d. vyko mitybos paskaitos, tema: ,,mitybos reikšmė lėtinių neinfekcinių ligų atsiradimui bei profilaktikai.“  Mitybos paskaitų metų mitybos specialistė I. Kuodienė ir gydytoja dietologė V.G. Vilemienė skaitė paskaitas apie sveiką mitybą, jos sampratą ir pagrindinius principus, maistines medžiagas ir jų svarbą žmogaus organizmui. Taip pat kalbėjo apie rekomenduojamos energijos ir maistinių medžiagų paros normas ir jų kiekius Lietuvos gyventojų mityboje. Taip pat kalbėjo apie jodo, seleno, Lietuvos geografinėje zonoje trūkstamą bei  vitaminų, mikro ir makroelementų reikšmę asmens sveikatai. Taip pat buvo kalbama apie palankių bei  nepalankių produktų vartojimą ir jų poveikį sveikatai. Programos dalyviams buvo priminta taisyklingos mitybos piramidė, akcentuojamas didesnis daržovių, vaisių, žuvies, viso grūdo produktų, skaidulinių medžiagų, geriamojo vandens vartojimas. Bei būtinybė mažinti maiste sočiųjų riebalų, transriebalų (riebalų rūgščių transizomerų), cukraus ir druskos kiekis maiste.  Dalyviai buvo supažindinti su maisto produktų ženklinimo „Rakto skylutės“ simboliu. Dalyviai mokėsi suprasti maisto produktų etiketėse pateiktą informaciją ir kitus ženklinimus, teiginius apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą. Buvo aptartos dietos, vegetarinė, veganinė mityba, žaliavalgystė bei jų įtaka sveikatai bei valgymo sutrikimai.

Š. m. lapkričio 11 d. maisto ruošimo technologė J. Jasiūnienė skaitė paskaitą tema: ,,sveikatai palankaus maisto gaminimo principai.“ Programos dalyvius supažindino su sveikatai palankaus maisto gaminimo ypatumais, maistinėmis savybėmis, tausojančiais patiekalų gamybos būdais ir techniniais sprendimais. Maisto ruošimo technologė demonstravo kaip pasigaminti sveikatai palankų patiekalą, vėliau dalyviai galėjo ragauti pagamintą patiekalą, vėliau vyko diskusija.

Š. m. lapkričio 22 d. O. Lukminas vedė fizinio aktyvumo užsiėmimą, dalyviai mokėsi teisingos fizinių pratimų technikos. Buvo  skirtos užduotys namams: daryti mankštas, daugiau vaikščioti, esant galimybei sekti žingsnių skaičių su žingsniamačiu, rekomenduota vesti fizinio aktyvumo dienoraštį.

Š. m. lapkričio 25 d. psichologė-psichoterapeutė L. Bagdonavičienė skaitė paskaitą tema: ,,streso reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto atsiradimui. Streso valdymas.“  L. Bagdonavičienė dalyvius supažindino su streso samprata ir jo įtaka širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimui. Mokė streso išvengimo ir įveikimo būdų, priminė, kaip svarbu laikytis darbo ir poilsio režimo. Informavo kodėl svarbu atsipalaidavimo pratimai ir kiti streso valdymo būdai.

Š. m. lapkričio 30 d. vyko Programos apibendrinimas, rezultatų aptarimas, dalyvių konsultavimas. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė K. Šlekienė su programos dalyviais aptarė užduočių ir įsipareigojimų vykdymus pasibaigus sveikatos stiprinimo programai. Dalyviai pasidalino patirtimi, buvo atsakyta į užduotus dalyvių klausimus bei teikiamos individualios rekomendacijos. Norintiems dalyviams buvo išmatuojami kūno rodikliai bei rezultatai palyginti su buvusiais Programos pradžioje. Taip pat dalyviai užpildė Programos naudos vertinimo klausimyną bei aptartos Programos tobulinimo galimybės.

Naujamiestyje Sveikatos stiprinimo programa prasidėjo š. m. spalio  12 d.. Pirmo susitikimo metu visuomenės sveikatos stiprinimo specialistės Krisrtina Šlekienė ir Dovilė Švabinskienė turėjo individualius pokalbius su kiekvienu sveikatos stiprinimo programos dalyviu, skirtos Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto profilaktikai. Š. m. spalio 14 d., 28 d. vyko mitybos užsiėmimai su mitybos specialiste Ilona Kuodiene ir gydytoja dietologe Virginija Genovaite Vilemiene. Š. m. spalio 19 d. ir lapkričio 22 d. vyko. fizinio aktyvumo užsiėmimai su kineziterapeutu Olegu Lukminu. Š. m. spalio 26 d. gydytojas kardiologas Rokas Šerpytis skaitė paskaitą širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto rizikos veiksnių ir jų profilaktikos, sveikatos rodiklių supratimo tema. Š. m. lapkričio 9 d. maisto technologė Janina Jasiūnienė skaitė paskaitą tema: ,,sveikatai palankaus maisto gaminimo principai.“ Š. m. lapkričio 12 d. psichologė-psichoterapeutė Lina Bagdonavičienė vedė streso valdymo paskaitą ir praktinį užsiėmimą, tema: ,,streso reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto atsiradimui. Streso valdymas.“ Š. m. lapkričio 29 d. vyko Programos apibendrinimas, rezultatų aptarimas, dalyvių konsultavimas su visuomenės sveikatos stiprinimo specialiste Kristina Šlekiene.

Apibendrinant,  tiek Dembavoje, tiek Naujamiestyje Programą sudarė teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Jų metu buvo taikomi interaktyvūs mokymų metodai, diskusijos grupėse, sprendžiamos užduotys, aptariami rezultatai, konsultuojama sveikos gyvensenos klausimais, dalyviams suteikiamos užduotys namams. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas savarankiškam darbui, įgytų žinių praktiniam taikymui ir pasiektų sveikatos bei gyvensenos pokyčių vertinimui. Programą baigę asmenys laikomi tie, kurie dalyvavo ne mažiau kaip 80 proc. programos užsiėmimų.

Programa buvo  finansuojama iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti ir Panevėžio rajono savivaldybės  Sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. Sveikatos stiprinimo programą vykdė ir koordinavo Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės biuro stiprinimo specialistė Kristina Šlekienė: el. p. stiprinimas.vsb@gmail.com, tel. +370 604 43 835 arba (8 45) 43 30 78 .

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Kristina Šlekienė