Mokymų tikslas – didinti darbdavių ir darbuotojų žinias apie psichikos sveikatą darbe ir stiprinti jų kompetenciją psichikos sveikatos srityje, pagrindinį dėmesį skiriant darbuotojų atsparumo psichikos sveikatos rizikos veiksniams didinimui ir psichosocialinės aplinkos darbovietėse gerinimui.

Mokymų metu siekiama stiprinti asmens kompetencijos sveikatos stiprinimą.  Asmens kompetencija psichikos sveikatos srityje, tai asmens gebėjimas praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas, reikalingas gerai psichikos sveikatai užtikrinti ir palaikyti.

Mokymų metu bus vertinamas raštingumas psichikos sveikatos srityje. Bus vertinamas asmens amžiui adekvačios žinios ir nuostatos apie psichikos sveikatą ir jos rizikos veiksnius, psichikos sveikatos sutrikimus ir jų prevenciją, atpažinimą ir valdymą.

Mokymų metu bus  mokoma gebėti  atpažinti skirtingų psichikos ir elgesio sutrikimų požymius. Bus suteikiamos žinios ir nuostatos apie psichikos sveikatos rizikos veiksnius ir jų priežastis;  žinios ir nuostatos apie pagalbos sau ir kitiems būdus bei profesionalios pagalbos prieinamumą. Mokymų metu bus formuojamas požiūris į psichikos sveikatą, skatinantis pripažinti psichikos sveikatos problemas ir ieškoti reikiamos pagalbos. Suteikiamos žinios ir įgūdžiai, kaip ir kur ieškoti informacijos apie psichikos sveikatą.

2021 m. vyko  Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymai, kuriuos organizavo Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Mokymai vyko  dviejose Panevėžio rajono įmonėse: Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus). Mokymai  vyko nuo  2021 m. balandžio 20 d. iki spalio 27 d. Mokymus vykdė VšĮ ,,Mokymų ir psichologinio konsultavimo centro“ specialisčių komanda.

Bendra mokymų trukmė  sudarė 40 valandų. Ne mažiau kaip pusę mokymų programos laiko buvo skirta dalyvių praktiniams įgūdžiams formuoti. Mokymai  vyko vadovaujantis gerąja praktika ir taikant moksliniais tyrimais pagrįstas ir (ar) tarptautinių organizacijų rekomenduotomis metodikomis, kurias parinko ,,Mokymų ir psichologinio konsultavimo centro“ specialisčių komanda. Pasibaigus mokymams, Biuras mokymuose dalyvavusiam darbdaviui ir mokymų dalyviams išdavė mokymų dalyvių pažymėjimus. Mokymus baigė 28 Panevėžio rajono įmonėse dirbantys darbuotojai.

Kviečiame įstaigas  2022 metams teikti prašymus dalyvauti Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo veikloje. Darbdavių dalyvavimas mokymuose yra nemokamas ir savanoriškas. Biuras kviečia darbdavius dalyvauti mokymuose arba darbdaviai gali patys kreiptis į Biurą dėl dalyvavimo mokymuose. Teisę dalyvauti mokymuose turi darbdaviai, kurie vadovaudamiesi psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimo metodiniais nurodymais yra atlikę psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimą darbo vietose arba įsipareigoja tokį tyrimą atlikti iki jų darbuotojų dalyvavimo mokymuose pradžios. Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimo atlikimo terminas gali būti numatytas pasirašant susitarimą su Biuru dėl ketinimo dalyvauti mokymuose. Darbuotojų dalyvavimas mokymuose turi būti suderintas su darbdaviu pasirašant su Biuru bendradarbiavimo sutartį, kurioje nurodama planuojamų mokymų trukmė, susitikimų dažnumas, mokymų dalyvių grupės dydis.

Plačiau skaitykite:https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/133c05217d5a11e98a8298567570d639/asr

Dėl platesnės informacijos kreipkitės į Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės biuro stiprinimo specialistę Kristiną Šlekienę: el. p. stiprinimas.vsb@gmail.com, tel. +370 604 43 835 arba (8 45) 43 30 78 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Kristina Šlekienė