Norvegijos finansinis mechanizmas

Panevėžio ir Utenos rajonų savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, kartu su Molėtų rajono savivaldybės administracija, įgyvendina šį projektą siekdami pagerinti visuomenės sveikatą ir sumažinti sveikatos netolygumus, o kartu ir kuo efektyviau įgyvendinti savivaldybių funkcijas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu. Projekto pagalba bus padidintas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir pagerinta jų kokybė, išplėtota infrastruktūrą. Projektas skirtas įkurti naujus ir suremontuoti esamus sveikatos kabinetus, gerinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygas, aprūpinti juos būtinomis darbo priemonėmis, sudaryti tinkamas sąlygas vykdyti sveikatinimo veiklas mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Visuomenės sveikatos biurai 2014 m. pradėjo teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Anksčiau tokios paslaugos teikiamos nebuvo, todėl šiose įstaigose sveikatos kabinetai neįrengti. Situacija mokyklose panaši. Kabinetai neįrengti arba įrengti iš dalies. Dauguma jų yra niekada nematę remonto, labai liūdnos būklės ir reikalingi kosmetinio remonto ar neatitinka higienos reikalavimų. Kabinetų inventorius nusidėvėjęs, nėra priemonių sveikatinimo veikloms organizuoti.

Šiuo metu Molėtų rajone yra 12 švietimo įstaigų, kuriose yra 6 sveikatos kabinetai. Projekto įgyvendinimo metu bus įkurti 6 trūkstami sveikatos kabinetai (1 iš jų ikimokyklinio ugdymo įstaigoje). Panevėžio rajone yra 26 švietimo įstaigos, kuriose yra 12 sveikatos kabinetų. Projekto įgyvendinimo metu bus įkurti 9 papildomi kabinetai (4 iš jų ikimokyklinio ugdymo įstaigose), 4 kabinetai bus suremontuoti (1 iš jų ikimokyklinio ugdymo įstaigoje). Utenos rajone yra 25 švietimo įstaigos, kuriose yra 19 sveikatos kabinetų. Projekto įgyvendinimo metu bus sutvarkyti 5 kabinetai (2 iš jų ikimokyklinio ugdymo įstaigose).

Atsižvelgiant į skirtas lėšas bus atliekamas sveikatos kabinetų paprastasis remontas. Visi sveikatos kabinetai bus apstatyti baldais. Planuojama įsigyti medicininė įranga reikalinga sveikatos kabinetams ir priemonės sveikatinimo veikloms organizuoti.

Projekto tikslinė grupė (tiesioginės naudos gavėjai) – Molėtų, Panevėžio ir Utenos rajonų mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai bei ten dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai. Be negrąžintinos 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo paramos Partneriai finansiniu požiūriu yra nepajėgūs įgyvendinti šį projektą.