Korupcijos prevencija

  1. ĮSAKYMAS. Dėl veiksmų gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašo patvirtinimo
  2. ĮSAKYMAS. Dėl įstaigos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

1

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra suinteresuotas, kad teikiant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų.

 Už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus yra numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

Į Biurą gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie Biuro darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Biure yra paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą. Apie Biuro darbuotojų neteisėtus veiksmus prašome pranešti telefonu (8 45) 433106 arba el. paštu vsb@panrs.lt. Anonimiškumą garantuojame.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Apie korupcinio pobūdžio veikas taip pat galite pranešti: LR sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui, telefonu (8 5) 266 1495 arba Specialiųjų tyrimų tarnybai, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt . Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Panevėžio padalinyje esančiame Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22.

2018 m. plano vykdymas

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 – 2021 m. Korupcijos prevencijos programos ir jos priemonių įgyvendinimo planas

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2017 metais ataskaita

_________________________________________________________________________

1111

ANTIKORUPCINĖ PASKAITA VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DARBUOTOJAMS

           Gegužės 22 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Rita Škutienė vedė paskaitą Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojams. Paskaitos metu specialistė pristatė korupcijos reiškinį Lietuvoje ir pasaulyje, korupcijos prevencijos istoriją, jos priežastis ir daromą žalą, kovos su korupcija būdus, įstatymų numatytą atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Paskaitoje aptarta sveikatos priežiūros sritys labiausiai neatsparios korupcijai bei atlikti sociologiniai tyrimai korupcijos tematika.

 

Visuomenės sveikatos biuro informacija