world-health-day (1)

  Pasaulinė sveikatos diena kasmet minima balandžio 7-ąją. Šią šventę inicijuoja Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) nuo 1950 metų. Šios dienos minėjimas – unikali galimybė atkreipti pasaulio lyderių, visuomenės ir suinteresuotų institucijų dėmesį į sveiką senėjimą, skatinti bendradarbiavimą, ieškoti neatidėliotinų sprendimų, naudingų viso pasaulio žmonių sveikatos stiprinimui.

   Šiais metais Pasaulinės sveikatos dienos tema – visuotinė sveikatos priežiūra. Į visuotinės sveikatos sąvoką patenka sveikatos gerinimas pasauliniu mastu, skirtumų mažinimas ir apsauga nuo pasaulinio masto grėsmių žmonių sveikatai. Ši sąvoka apsvarstyta atsižvelgiant į įvairius aspektus: vystymosi, prekybos, saugumo, žmogaus teisių ir valdymo. Europos Sąjunga (ES) siekia, kad visi žmonės turėtų lygias galimybes naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Ji atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant visuotinės sveikatos klausimus; siekiant su sveikata susijusių tūkstantmečio vystymosi tikslų ir kovojant su neužkrečiamosiomis ligomis. Bendradarbiaujant su PSO ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, politikos formuotojais, pramonės atstovais ir kt., formuojamas bendras požiūris į visuotinės sveikatos apsaugą ir gerinimą.  Nė vienas žmogus, nė viena šalis, joks regionas arba net žemynas nėra apsaugoti nuo kai kurių grėsmių sveikatai, tokių kaip Ebolos virusas, atsparumas antimikrobinėms medžiagoms ir ŽIV / AIDS. Įveikti šias ir kitas grėsmes įmanoma tik visiems bendradarbiaujant ir rodant gerą valią. ES ir jos valstybės narės skatina veiksmingai ir sąžiningai finansuoti mokslinius tyrimus, padedančius gerinti visų žmonių sveikatą. Ji siekia užtikrinti, kad naujoviški gaminiai būtų saugūs, veiksmingi, prieinami ir įperkami.

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė

Dovilė Usevičiūtė

Naudota informacija :

  1. http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/campaign-essentials/en/
  2. https://day.lt/sventes/straipsniai/sveikatos_diena
  3. http://ec.europa.eu/health/newsletter/145/focus_newsletter_lt.htm
  4. https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/visuotine-sveikata-mastyti-globaliai-veikti-vietoje-o-ka-galime-daryti-es-lygmeniu