Š.m. rugsėjo 12 d. Miežiškių pagrindinėje mokykloje vykdomas visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Menas – sveikatai“. Miežiškių miestelio bibliotekininkė V. Karklytė vaikams pristatė šį projektą. Violeta papasakojo, kad projektas skirtas vaikams ir paaugliams, pasitelkus kūrybines meno terapijos popietes ugdyti vaikų, paauglių kūrybiškumą, puoselėti ir gerinti emocinę ir dvasinę projekto dalyvių būseną, kuri yra labai svarbi kiekvieno žmogaus sveikatai ir pakvietė jame aktyviai dalyvauti vaikus ir paauglius“.

1

     Vėliau moksleiviams vyko teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, kuriuos organizavo projekto partneris – Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Užsiėmimus vedė Všį ,,Juoda avis“ komanda. Šio užsiėmimo tikslas buvo sudaryti sąlygas vaikams atskleisti save patyriminėse-meninėse veiklose, taip ugdant kūrybingumą ir stiprinant pasitikėjimą savimi.

     Vaikų ugdymas išreikštas skirtingomis meninės kūrybos priemonėmis gali kurti veiklą, efektyviai prisidedančią prie mokinių saviraiškos, savęs pažinimo ir pasitikėjimo savimi stiprinimo. Meninio ugdymo rezultatai gali atsispindėti vaikų tarpusavio bendravime ir elgesyje. Dėl šios priežasties meninės veiklos programa yra orientuota į dailės terapijos bei teatrinio užimtumo technikas, skirtas kūrybingumo ir asmeninio potencialo vaikuose išlaisvinimui, saviraiškai. Taikomos technikos naudojamos kartu su Sokrato metodu, kuris padeda sukurti erdvę vaikų savianalizei bei savistabai.

     Paskaita buvo suskirstyta į dvi dalis. Pirmoje dalyje: dailės terapijos technika „Pasas“. Metodas skirtas vaikų susipažinimui ir grupės dinamikos kūrimui. Užsiėmimo metu naudojant dailės terapijos techniką yra lavinamas kūrybinis mąstymas, sudaromos sąlygos saviraiškai. Metodo aptarimas bei kritinė veiklos analizė paremta Sokrato metodu,kuris užtikrina vaikų socialinių-emocinių gebėjimų (reflektavimas, empatija, savivoka, asmeninių minčių/nuomonės raiška) lavinimą. Antrąją dalį  sudarė teatrinio užimtumo technika -Forumo teatras ,,Nuomonė‘‘ šis metodas skirtas atskleisti vaikų požiūrį į asmenines vertybes, konfliktų sprendimų būdus, savivertę bei motyvaciją. Pasirinkta teatrinės technikos forma užtikrina saugios aplinkos saviraiškai sukūrimą ir suteikia erdvę pasitikėjimo savimi ugdymui.

3

4

Informaciją parengė: Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

ir  Miežiškių miestelio bibliotekininkė V. Karklytė