2

Kovo 20 -24 d. Lietuvos mokyklose vyksta savaitė ,,Be patyčių“, kurios tikslas – sutelkti visuomenę patyčių problemoms spręsti. Savaitė ,,Be patyčių“ Pažagienių mokykla-darželis taip pat atkreipė dėmesį į skaudžią ir aktualią problemą – patyčias. Numatyta savaitė veikla – renginiai, paskaitos, diskusijos, žaidimai – įtrauks visus mūsų mokinius ir pedagogus.

Pirmadienį, tik įėjus į Pažagienių mokyklą- darželį, dėmesį patraukė veiksmo savaitės ,,Be patyčių“  saulute. Tai iš karto nuteikė draugiškai. 1-4 klasių mokiniai saulutės spinduoliuose išsakė gražias mintis apie draugystę, toleranciją, sugyvenimą. Taip pat buvo pateiktas klausimynas įvertini patyčių mastui mokykloje.

1

Patyčios – tai nuolatinis fizinės ar psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali savęs apginti.

Svarbiausi patyčių ypatumai

Patyčios apima tyčinius veiksmus. Tai reiškia, kad vaikas, kuris tyčiojasi, dažniausiai supranta, kad savo veiksmais skaudina kitą/us ir daro tai sąmoningai.

Šis elgesys yra pasikartojantis. Agresyvus veiksmas, kuris įvyko vieną kartą, dar nėra patyčios. Patyčiomis vadiname tą elgesį, kuris vyksta  sistemingai tam tikrą laiką.

Patyčių situacijoje yra psichologinė ar fizinė jėgos persvara. Vadinasi, puolamas vaikas jaučiasi silpnesnis už skriaudėjus ir negali apsiginti nuo jų. Pavyzdžiui, vaikas yra skriaudžiamas fiziškai stipresnio vaiko, arba vienas vaikas yra puolamas kelių žmonių ir kt. Taigi patiriančiajam patyčias sunku pačiam išspręsti šią problemą, todėl būtina, kad į tai įsitrauktų ir jam pagelbėtų kiti žmonės.

3

1 pav. 3 klasės mokiniai rašė mintis apie draugystę.

4

5

2 pav. 4 klasės mokiniai užrašė ant saulutės spindulių mintis apie draugystę, bei užpildė klausimyną apie patyčias.

6

7

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Aušra Mikoliūnaitė