Panevėžio rajone 2022 m. vyko Sveikatos stiprinimo programa, skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai

 

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2022 m. vykdė Sveikatos stiprinimo programą, skirtą širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, pagal  LR SAM 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. V-979 (https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b574b900481b11e4ba2fc5e712e90cd4/asr). Sveikatos stiprinimo programa, skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai (toliau – Programa), buvo vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-776 „Dėl Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Šiais metais  Sveikatos stiprinimo programoje, skirtoje širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, dalyvavo 75 asmenys ir pilnai programą baigė 65 programos dalyviai. Programą baigusiais asmenimis laikomi asmenys, kurie dalyvavo ne trumpiau kaip 80 proc. Programos trukmė buvo  apie 2-3 mėn., po 1-2 užsiėmimus kas savaitę pagal iš anksto suderintą grafiką,  aptartas temas ir užsiėmimų trukmę.

Programos tikslas – integruojant pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vykdomą sveikatinimo veiklą efektyviau stiprinti gyventojų sveikatą, motyvuoti juos gyventi sveikiau, supažindinti su širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto rizikos veiksniais, sveikos gyvensenos principais, išmokyti keisti gyvenseną, valdyti stresą, pasirinkti sveikatai palankią mitybą bei fizinį aktyvumą ir taip sumažinti širdies bei kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto riziką.

(daugiau…)

Savižudybių prevencija

Savižudybių skaičius Lietuvoje išlieka didelė problema jau 30 metų, nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo. Rugsėjo 10 d. kasmet minima kaip savižudybių prevencijos diena.
Įvairios valstybinės ir savivaldybių įstaigos, įskaitant nevyriausybinės organizacijos bei žiniasklaidą veikia įvairiuose prevencijos lygiuose, ir stengiasi sumažinti savižudybių skaičių Lietuvoje.

Galima atpažinti nemažai įvairių priežasčių susijusių su mintimis apie savižudybę:
• Finansiniai sunkumai,
• depresija,
• santykių nutraukimas,
• patyčios,
• netektys,
• ir kitos priežastys.
Kad ir kas būtų atsitikę, vienas nuoširdus pokalbis gali išgelbėti gyvybę.
Nebijok kreiptis pagalbos. https://tuesi.lt/ka-patyre-kiti/

(daugiau…)

Berčiūnuose baigėsi projektas  „MANO ŠIRDIS-MANO SVEIKATA“


Š.m.  lapkričio 9 d. baigėsi  tris mėnesius vykdytas projektas „MANO ŠIRDIS-MANO SVEIKATA“. Berčiūnuose Sveikatos stiprinimo programa (toliau ‒ Programa) prasidėjo  š.m. rugsėjo 21 d., kuri vyko Berčiūnų bendruomenės namuose (Rožių g. 1, Berčiūnų k., Panevėžio r.).  Programa, buvo skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, kuri buvo įgyvendinta Berčiūnų bendruomenės nariams. Programa buvo  taikoma suaugusiems asmenims, kuriems nustatyta širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizika, arba asmenims, kurie kreipėsi savanoriškai. 30 asmenų pradėjo Programą, iš jų 18 kurie pilnai baigė programą. Programą baigusiais asmenimis laikomi asmenys, kurie dalyvavo ne trumpiau kaip 80 proc. Programą sudarė teoriniai ir praktiniai užsiėmimai.
(daugiau…)