NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBO VIETOSE

     Incidentas – su darbu susijęs įvykis, dėl kurio darbuotojas nepatiria žalos sveikatai arba dėl patirtos žalos sveikatai nepraranda darbingumo.

    Įvykis darbe, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai– įvykis, įskaitant eismo įvykį, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai arba dėl kurio darbuotojas miršta, nustatyta tvarka tiriamas nustatant jo priežastinį ryšį su darbu ir pripažįstamas ar nepripažįstamas nelaimingu atsitikimu darbe.“

     Nelaimingas atsitikimas darbe – įvykis darbe, įskaitant eismo įvykį, atliekant darbo funkcijas ar būnant darbo vietoje, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai ir netenka darbingumo nors vienai dienai arba dėl kurio darbuotojas miršta, nustatyta tvarka ištirtas ir pripažintas nelaimingu atsitikimu darbe.

(daugiau…)

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje baigėsi Ankstyvosios intervencijos programa

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje baigėsi Ankstyvosios intervencijos programa,  kuri vyko š.m. gegužės-birželio mėnesiais. Užsiėmimus 14-16 metų mokiniams vedė Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Kristina Šlekienė ir  Panevėžio rajono psichologinės pedagoginės tarnybos socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė (daugiau…)

Stovykla „Sveikas ir išmanus jaunimas” Anykščiuose

     Nuo 2021 m. antrojo ketvirčio vykdomas Europos ekonominės erdvės finansavimo mechanizmo projektas „Sveikas ir išmanus jaunimas“ (LT03-1-SAM-K01-010) skirtas jaunimo sveikatos netolygumų mažinimui ir prevencijai Kaišiadorių, Panevėžio ir Rokiškio rajonuose. Įgyvendinant projektą bus įdiegti 8 JPSPP teikimo algoritmai, kurie įgalins paslaugų jaunimui teikimo mechanizmus psichikos sveikatos, mitybos, reprodukcinės sveikatos ir išorinių mirties priežasčių prevencijos srityse, užtikrins tinkamą, kokybišką ir savalaikį šių paslaugų teikimą jaunimui. Į projekto veiklas bus įtraukta ne mažiau kaip 1800 jaunuolių iš visų trijų savivaldybių.

1 pav. Birželio mėnesio stovyklos dalyviai

(daugiau…)