Panevėžio rajone 2022 m. vyko Sveikatos stiprinimo programa, skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai

 

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2022 m. vykdė Sveikatos stiprinimo programą, skirtą širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, pagal  LR SAM 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. V-979 (https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b574b900481b11e4ba2fc5e712e90cd4/asr). Sveikatos stiprinimo programa, skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai (toliau – Programa), buvo vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-776 „Dėl Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Šiais metais  Sveikatos stiprinimo programoje, skirtoje širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, dalyvavo 75 asmenys ir pilnai programą baigė 65 programos dalyviai. Programą baigusiais asmenimis laikomi asmenys, kurie dalyvavo ne trumpiau kaip 80 proc. Programos trukmė buvo  apie 2-3 mėn., po 1-2 užsiėmimus kas savaitę pagal iš anksto suderintą grafiką,  aptartas temas ir užsiėmimų trukmę.

Programos tikslas – integruojant pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vykdomą sveikatinimo veiklą efektyviau stiprinti gyventojų sveikatą, motyvuoti juos gyventi sveikiau, supažindinti su širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto rizikos veiksniais, sveikos gyvensenos principais, išmokyti keisti gyvenseną, valdyti stresą, pasirinkti sveikatai palankią mitybą bei fizinį aktyvumą ir taip sumažinti širdies bei kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto riziką.

(daugiau…)

Savižudybių prevencija

Savižudybių skaičius Lietuvoje išlieka didelė problema jau 30 metų, nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo. Rugsėjo 10 d. kasmet minima kaip savižudybių prevencijos diena.
Įvairios valstybinės ir savivaldybių įstaigos, įskaitant nevyriausybinės organizacijos bei žiniasklaidą veikia įvairiuose prevencijos lygiuose, ir stengiasi sumažinti savižudybių skaičių Lietuvoje.

Galima atpažinti nemažai įvairių priežasčių susijusių su mintimis apie savižudybę:
• Finansiniai sunkumai,
• depresija,
• santykių nutraukimas,
• patyčios,
• netektys,
• ir kitos priežastys.
Kad ir kas būtų atsitikę, vienas nuoširdus pokalbis gali išgelbėti gyvybę.
Nebijok kreiptis pagalbos. https://tuesi.lt/ka-patyre-kiti/

(daugiau…)

Berčiūnuose baigėsi projektas  „MANO ŠIRDIS-MANO SVEIKATA“


Š.m.  lapkričio 9 d. baigėsi  tris mėnesius vykdytas projektas „MANO ŠIRDIS-MANO SVEIKATA“. Berčiūnuose Sveikatos stiprinimo programa (toliau ‒ Programa) prasidėjo  š.m. rugsėjo 21 d., kuri vyko Berčiūnų bendruomenės namuose (Rožių g. 1, Berčiūnų k., Panevėžio r.).  Programa, buvo skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, kuri buvo įgyvendinta Berčiūnų bendruomenės nariams. Programa buvo  taikoma suaugusiems asmenims, kuriems nustatyta širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizika, arba asmenims, kurie kreipėsi savanoriškai. 30 asmenų pradėjo Programą, iš jų 18 kurie pilnai baigė programą. Programą baigusiais asmenimis laikomi asmenys, kurie dalyvavo ne trumpiau kaip 80 proc. Programą sudarė teoriniai ir praktiniai užsiėmimai.
(daugiau…)

Pasaulinė cukrinio diabeto diena

     Lapkritis visame pasaulyje minimas kaip, o lapkričio 14-oji – pasaulinė cukrinio diabeto diena. Visą mėnesį, kuris vadinamas Mėlynuoju lapkričiu (angl. Blue November), įprasta skleisti žinią apie šią ligą, atkreipti dėmesį į ligos paplitimo ir didėjimo mastus, visuomenę supažindinti su pirmaisiais diabeto požymiais, kad liga būtų atpažinta laiku ir būtų galima išvengti sveikatos sutrikimų, kalbėti apie cukrinio diabeto tipus (1 ir 2 tipo) ir skirtingus gydymo metodus, paneigti visuomenėje vyraujančius mitus apie ligos atsiradimo priežastis ir išgijimo galimybes. Taip pat svarbu, kad apie ligą ir jos valdymo būdus bei priemones, keliamus iššūkius kuo daugiau žinotų sergančiojo cukriniu diabetu aplinka – mokytojai, auklėtojai, treneriai, bendradarbiai, giminaičiai ir kiti artimieji, nes būtent nuo jų didžiąją dalimi priklauso, kaip sergančiajam pavyks integruotis visuomenėje bei ar jis jausis saugus dėl savo sveikatos, ar bus suprastas ir palaikomas situacijose, kai svarbi aplinkinių pagalba ir tolerancija.

    Remiantis Higienos instituto duomenis, 2021 m. 1 tipo cukriniu diabetu susirgo 208 vaikai (0-17 m.) ir 796 suaugusieji (nuo 18 m.). 2021 m. šia liga Lietuvoje sirgo 8402 asmenys (1073 vaikai ir 7329 suaugusieji).

Dalinamės klubo „Diabeto IQ“ sukurtu vaizdo įrašu pirmuosius 1 tipo cukrinio diabeto požymius ir taip prisidedame prie visuomenės švietimo vardan gerovės ir skirtingų poreikių žmonių sutarimo.  Daugiau informacijos apie 1 tipo cukrinį diabetą: https://dia-iq.lt/1-tipo-diabetas/
Nuoroda atsisiuntimui: https://we.tl/t-2NUraO3jdq

Kvalifikacijos kėlimo mokymai Trakuose subūrė gausų ratą sveikatos biurų vadovų

     Spalio 6–7 d. Trakuose įvyko Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos narių susitikimas, kurio tikslas šį kartą buvo pagilinti žinias komunikacijos srityje.

   Žiūrint paprastai, komunikacija – tai keitimasis informacija, turimomis žiniomis tiek organizacijos viduje, tiek bendraujant su kitomis organizacijomis. Kita vertus, komunikacija yra kur kas daugiau. Pasidalyti informacija yra viena, bet padaryti tai sklandžiai ir kokybiškai, kad būtų galima džiaugtis puikiais rezultatais, kur kas sudėtingiau, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Nuo komunikacijos, tiek išorinės, tiek vidinės, priklauso darbo proceso organizavimo efektyvumas, veiklos rezultatai ir, galiausiai, organizacijos narių pasitenkinimas darbu. Todėl į komunikaciją labai svarbu žiūrėti kaip į vieną pagrindinių sėkmingos veiklos sudedamųjų, nuolatos gilinti žinias ir jas pritaikyti praktiškai, atsirenkant, kas tinka konkrečiai organizacijai.

     Viena iš pagrindinių sveikatos biurų veiklų – informacijos sklaida gyventojams ir bendradarbiaujančioms institucijoms, taigi sklandi komunikacija šiose įstaigose užima itin svarbią vietą. Nuo to, kaip komunikuojama įstaigos viduje, planuojant ir organizuojant darbus, priklauso veiklų viešinimo ir gyventojų pritraukimo į veiklas sėkmė. Todėl sveikatos biurų specialistai žino, jog sklandus bendradarbiavimas ir aiškus komunikavimas tarpusavyje yra pagrindinis raktas į sėkmę.

     Efektyvūs komunikacijos, kaip ir daugelis kitų įgūdžių atsiranda reguliarios praktikos metu, diskutuojant apie komunikavimo iššūkius, galimybes ir sprendimo būdus. Vis tik daug naudingų ir koncentruotų žinių šia tema galima įgyti ir dalyvaujant įvairiuose mokymuose ir diskusijose su kitomis įstaigomis, partneriais. Pasidalijimas gerąja patirtimi, išklausymas, su kokiais iššūkiais susiduria kiti kolegos, labai praplečia akiratį, padeda pamatyti tam tikrą situaciją visai kitu kampu, atrandant efektyvias problemos sprendimo galimybes. Svarbu, kad apie efektyvios komunikacijos svarbą būtų kalbama ne tik darbuotojų rate, bet ir tarp kolektyvų vadovų. Ne veltui sakoma, kad lyderystė – tai ryšys su žmonėmis. O kaipgi kitaip kurti tą ryšį, jei ne per efektyvią komunikaciją?

Sveikatos biurų vadovai susitiko dar giliau panagrinėti, kas yra toji efektyvi komunikacija ir kaip ją paversti sėkmingos veiklos įrankiu.

(daugiau…)