Incidentas – su darbu susijęs įvykis, dėl kurio darbuotojas nepatiria žalos sveikatai arba dėl patirtos žalos sveikatai nepraranda darbingumo.

    Įvykis darbe, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai– įvykis, įskaitant eismo įvykį, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai arba dėl kurio darbuotojas miršta, nustatyta tvarka tiriamas nustatant jo priežastinį ryšį su darbu ir pripažįstamas ar nepripažįstamas nelaimingu atsitikimu darbe.“

     Nelaimingas atsitikimas darbe – įvykis darbe, įskaitant eismo įvykį, atliekant darbo funkcijas ar būnant darbo vietoje, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai ir netenka darbingumo nors vienai dienai arba dėl kurio darbuotojas miršta, nustatyta tvarka ištirtas ir pripažintas nelaimingu atsitikimu darbe.

      Nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo – įvykis, įskaitant eismo įvykį, darbuotojui vykstant į darbą ar iš darbo darbuotojo darbo dienomis kelyje tarp darbo vietos ir:

 • gyvenamosios vietos;
 • vietos ne įmonės teritorijoje, kurioje darbuotojas gali būti pertraukos pailsėti ir pavalgyti metu;
 • ne darbovietėje esančios vietos, kurioje darbuotojui išmokamas darbo užmokestis;
 • kitos darbovietės. Šiuo atveju nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą tiria darbdavio, pas kurį vykstama, sudaryta komisija.

     Jei patyrėte traumą darbe ar pakeliui į/iš darbą (-o), atvykę į gydymo įstaigą informuokite gydytoją, kad traumą patyrėte darbe ar pakeliui į/iš darbą (-o).

     Gydytojas, išduodamas elektroninį nedarbingumo pažymėjimą, nurodys, kad Jūs esate nedarbingas dėl traumos, patirtos darbe ar pakeliui į/iš darbą (-o).

     Informuokite savo darbdavį apie Jums įvykusį nelaimingą atsitikimą bei neatvykimą į darbą.

     Dėl nelaimingo atsitikimo turi būti atliktas tyrimas.

     Jei trauma lengva arba nelaimingas atsitikimas įvyko pakeliui į/iš darbą (-o),  tyrimą atliks darbdavio sudaryta komisija.

     Jei trauma sunki ar mirtina (išskyrus pakeliui) – Valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI).

     Pareigūnams ir kariams tyrimą atlieka institucijos, kurioje jis tarnauja, vadovo sudaryta komisija.

     VDI „Sodrai“ pateikia nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo akto (forma N-1) ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į/iš darbą (-o) tyrimo akto (forma N-2) originalą bei nelaimingo atsitikimo tyrimo medžiagos patvirtintą kopiją (dėl pareigūnų ir karių – išvadą dėl nelaimingo atsitikimo). Pateikiami ir kiti dokumentai, tokie kaip:

 • darbo sutartis;
 • darbo laiko apskaitos žiniaraštis;
 • liudytojų paaiškinimai;
 • gydytojų išvados;
 • kiti dokumentai, kuriuose yra duomenų apie nelaimingą atsitikimą darbe ar pakeliui į/ iš darbą (-o) arba mirties dėl nelaimingo atsitikimo priežastį.

Naudota informacija :

 1. file:///C:/Users/Darbuotojas/Downloads/TAIS_461302.pdf
 2. https://www.sodra.lt/lt/situacijos/patyriau-trauma-darbe
 3. https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/nelaimingu-atsitikimu-darbe-prevencija-ka-svarbu-zinoti-darbdaviui-ir-darbuotojui?lang=lt

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė

Dovilė Švabinskienė