1948 m. gruodžio 10 d. priimta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija įtvirtino žmogaus teisių standartus, o jos priėmimo diena – gruodžio 10 d. – tapo Tarptautine žmogaus teisių diena. Gruodžio 10 d., minint Tarptautinę žmogaus teisių dieną, primenama, kad nepaisant žmonių etninių, religinių, tautinių, rasinių, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, psichinės ir fizinės negalios, socio-ekonominės padėties ir kitų skirtumų, visiems turi būti suteiktos vienodos galimybės, laisvės ir teisės. Šią dieną taip pat rengiamos žmogaus teisėms palaikyti skirtos demonstracijos, protestai, ypač tose šalyse, kurios nuolat sulaukia kritikos dėl žmogaus teisių pažeidimų.

Šių metų Žmogaus teisių dienos šūkis yra „Orumas, laisvė ir teisingumas visiems“, o raginimas veikti – #StandUp4HumanRights.

      Remiantis tyrimų bendrovės „Vilmorus“ atliktais tyrimais, Lietuvos žmonės labiausia nepatenkinti dėl šių teisių apsaugos:

 • Teisė turėti ir pasirinkti darbą.
 • Teisė į teisingą darbo apmokėjimą.
 • Teisė į deramą gyvenimo lygį.
 • Teisė į socialinę apsaugą.
 • Teisė į savalaikę ir kokybišką medicininę pagalbą.
 • Vaiko teisė gauti tinkamą paramą iš valstybės, kad būtų apsaugota jo teisė į mokslą.
 • Senyvo amžiaus žmonių teisė į socialinę apsaugą.
 • Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą teisme.
 • Nusikaltimo aukų teisės.
 • Teisė į nuosavybės neliečiamumą.

     Tarptautinės žmogaus teisių dienos išvakarėse, gruodžio 9 d., įvyks 5-asis Nacionalinis žmogaus teisių forumas (NŽTF), kurio metu visuomenė kviečiama į diskusijas apie esamą situaciją ir tai, ką galime padaryti, kad Lietuvoje būtų gera gyventi visų tautybių, rasių, tikėjimų, lyčių, socialinių padėčių, įsitikinimų ar pažiūrų žmonėms – visiems. Šiais metais renginyje bus kalbama apie žmogaus teises krizių ir karinių konfliktų akivaizdoje. Forumas skiriamas LR Konstitucijos 30-mečiui. Programa : https://nztf.lt/#programa

Naudota informacija:

 1. https://manoteises.lt/kalendorius/tarptautine-zmogaus-teisiu-diena/
 2. https://day.lt/sventes/straipsniai/zmogaus_teisiu_diena
 3. https://nztf.lt/#programa
 4. https://www.ohchr.org/en/get-involved/campaign/human-rights-day

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė

Dovilė Švabinskienė