Mokymai skirti:
mokyklų mokytojams,
mokytojų padėjėjams,
socialiniams pedagogams,
specialiesiems pedagogams,
psichologams,
psichologų asistentams,
logopedams,
tiflopedagogams,
surdopedagogams,
visuomenės sveikatos specialistams,
• mokyklos administracijos darbuotojams.

Mokymai vykdomi iki 8-12 darbuotojų grupei, didžiausias dalyvių skaičius – 20.

Pasibaigus mokymams, Biuras mokymuose dalyvavusiai mokyklai ir grupės nariams išduoda SAM profesinio kvalifikavimo kėlimo pažymėjimus.

Programos planas:
1. Pirmas mokymų užsiėmimas (ne mažiau kaip 2 val.)
2. Dalyvavimas mokymuose, skirtuose psichikos sveikatos raštingumui didinti (8 val. trukmės mokymai)
3. Kiti mokymų užsiėmimai (kiekvienas ne mažiau kaip 2 val.)
4. Paskutinis mokymų užsiėmimas (ne mažiau kaip 2 val.)
5. Konsultacijos dėl rekomendacijų įgyvendinimo pasibaigus mokymams
6. Mokymų ilgalaikio poveikio vertinimas po 3 mėnesių.

Mokymus mokyklų darbuotojams organizuoja savivaldybės teritorijoje veikiantis visuomenės sveikatos biuras arba kitos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, teikiantis visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybėje pagal savivaldybių bendradarbiavimo sutartį (toliau – Biuras).

Daugiau apie programą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0285e6606cde11e99684a7f33a9827ac/asr

Dėl dalyvavimo programoje kreipkitės į Panevėžio rajono visuomenės sveikatos stiprinimo specialistę Tomą Pulokaitę. 8 45 433078, el. p. [email protected]

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Toma Pulokaitė