Psichoaktyvių medžiagų vartojimas ─ viena skaudžiausių problemų ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Psichoaktyvių medžiagų vartojimas paplitęs ne tik tarp suaugusiųjų, statistiniai rodikliai atskleidžia, kad alkoholio ar narkotikų vartojimas populiarus ir tarp jaunimo. Paauglystė yra vienas sudėtingiausių vaiko raidos etapų, jaunimas dažniausiai pradeda eksperimentuoti psichoaktyviomis medžiagomis, kurios veikia žmogaus psichiką. Paauglystės amžius pavojingas tuo, kad mintys, jausmai, kūnas vis dar bręsta, o psichoaktyviosios medžiagos sutrikdo vaiko elgesį ir gali sukelti psichinę ir fizinę priklausomybę.

anim2-01

      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2018 m. sausio 18 d. Nr. V-60/V39 buvo patvirtintas Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas. Aprašo tikslas ─ integruojant savivaldybių visuomenės sveikatos biurų ir tarnybų vykdomą veiklą, užtikrinti ankstyvosios programos įgyvendinimą, siekiant motyvuoti nepilnamečius asmenis atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.

     Ankstyvosios intervencijos programa taikoma jaunimui, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas: alkoholį ar narkotikus (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai kartu su pedagoginėmis ir psichologinės ar švietimo tarnybomis bendrai organizuoja ir teikia pagalbą rizikingos elgsenos nepilnamečiams asmenims nuo 14 metų. Šia programa siekiama motyvuojant jauną žmogų keisti savo elgesį, nemoralizuojančiu, negąsdinančiu ir nesmerkiančiu požiūriu.

     Alkoholio ar narkotikų vartojimo patirtį turintys jaunuoliai, jų draugai, tėvai, bendro ugdymo mokyklos, profesinio mokymo, sveikatos priežiūros ir kiti įstaigų specialistai, kurie tiesiogiai kontaktuoja, dirba su nepilnamečiais gali informuoti asmenį ar jo atstovus pagal įsakymą apie galimybę gauti socialines, švietimo, sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas. Programa skatina paauglius dalyvauti programoje, kurioje bus ugdomas kritinis mąstymas, skatinama atsisakyti alkoholio ar narkotikų vartojimo.

     Programą sudaro trys dalys: pradinis pokalbis, 8 valandų praktiniai užsiėmimai: aktyvi veikla, diskusijos, žaidimai, patirčių pasidalijimas, refleksijos ir baigiamasis pokalbis. Dalyvavimas gali būti savanoriškas arba įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė). Visuomenės stiprinimo specialistai yra sudarę galimybes jauniems žmonėms būti išklausytiems, suprastiems bendraamžių rate, šiuolaikiškais ir  priimtinais būdais.

     Ankstyvosios intervencijos dokumento pagrindu siekiame laiku reaguoti ir suteikti pagalbą jaunimui, t.y. suteikti nemokamas ankstyvos intervencijos paslaugas. Informuojame, kad norint patekti į Ankstyvosios intervencijos programą, galima kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą. Šeima, mokykla, bendraamžiai ir paauglį supanti aplinka yra svarbi besivystančiam organizmui, todėl plačiai dalinkitės informacija apie Ankstyvosios programos žinią, padedant užkirsti kelią psichoaktyvių medžiagų plitimui tarp moksleivių.

Plačiau apie Ankstyvosios intervencijos  programą:

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro stiprinimo specialistę  Kristiną Jackutę el. paštas [email protected], tel. 8(45) 43 30 78.

 

Naudota informacija:

  1. http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija
  2. https://ntakd.lrv.lt/lt/naujienos/departamentas-isleido-leidini-metinis-pranesimas-2017
  3. http://www.drugs.ie/ln/informacija_apie_narkotikus/k_turime_omenyje_kalbdami_apie_narkotik_vartojim/
  4. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/28dcd7c100e611e8a2469c61d7bb0a92?jfwid=-g0zrzll4n
  5. http://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/HI%20Psichoaktyviuju%20medziagu%20vartojimo%20intervencija.pdf

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė
Kristina Jackutė

 

 

,