Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Molėtų, Panevėžio ir Utenos rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas

Siekdamas prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų Europos ekonominėje erdvėje mažinimo bei dvišalių santykių tarp Norvegijos ir Lietuvos stiprinimo, pagerinti visuomenės sveikatą ir sumažinti sveikatos netolygumus Lietuvos Respublikoje, Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendino projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Molėtų, Panevėžio ir Utenos rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ (projekto Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-02-011). Projektas finansuotas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“.

2015 m. kovo 31 d. pasirašyta projekto įgyvendinimo sutartis.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2015 m. kovo 31 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios baigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos – 2017 m. vasario 28 d.

Projektas paremtas 245 772,29 Eur, iš kurių 208 906,44 Eur yra paramos ir 36 865,85 Eur bendrojo finansavimo lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti visuomenės sveikatą ir sumažinti sveikatos netolygumus Molėtų, Panevėžio ir Utenos rajonų savivaldybėse. Šio tikslo siekiama įgyvendinus uždavinį – pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Molėtų, Panevėžio ir Utenos rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Remtos veiklos:

  1. Mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų paprastasis remontas;
  2. Sveikatos kabinetų baldų ir kitų priemonių įsigijimas.

Projekto tikslinė grupė – Molėtų, Panevėžio ir Utenos rajonų mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai bei ten dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.

Dėl papildomos informacijos apie projektą galima kreiptis į Panevėžio rajono visuomenės sveikatos biuro direktorių Andrių Busilą, tel. (8 45) 43 30 93, el. paštas [email protected]

_____________________________