Atliktas galimos avarijos Zaporižios atominėje elektrinėje modeliavimas rodo, kad Lietuvai pavojaus nėra, tačiau nukentėtų atominės elektrinės kaimynystėje esančios valstybės

Neteisėti Rusijos kariniai veiksmai Ukrainos atominių elektrinių objektų aikštelėse, ypatingai Zaporižios atominės elektrinės (toliau – Zaporižios AE), pasėjo baimę dėl galimo Europos radioaktyviojo užterštumo. Radiacinės saugos centro specialistai atlikę branduolinių avarijų pasekmių prognozavimą atkreipė dėmesį, kad didžiausia radiacinė grėsmė yra šalims esančioms arčiausiai Zaporižios AE, t. y. Rusijai, Baltarusijai, Turkijai, Moldovai, Rumunijai, tačiau Lietuvai, anot specialistų, reikšmingo radiologinio poveikio nebūtų (žr. pav. 1, 2 kuriuose radioaktyviojo užterštumo sklaida atvaizduojama spalvomis: nuo žalsvos iki tamsiai mėlynos atspindi labai mažas gama dozės galios vertes).

     Nors yra didelis pavojus, kad karo veiksmai Ukrainos atominių elektrinių aikštelėse gali iššaukti branduolines avarijas, tačiau Zaporižios AE, kuri yra didžiausia Europoje, nuo Lietuvos nutolusi daugiau kaip 900 km atstumu. Vadovaujantis tarptautinių organizacijų rekomendacijomis ir buvusių branduolinių avarijų patirtimi, jeigu Zaporižios AE įvyktų branduolinė avarija, dėl didelio atstumo iki Lietuvos, mažai tikėtina, kad būtų reikšmingas radiologinis poveikis Lietuvos gyventojams ir reikėtų taikyti gyventojų apsaugomuosius veiksmus bei vartoti stabiliojo jodo preparatus.

     Šiuos Radiacinės saugos centro specialistų atliktus prognozavimo rezultatus patvirtina ir viešoje erdvėje pateikiami ekspertų komentarai.

(daugiau…)

Kviečiame dalyvauti baziniuose savižudybių prevencijos mokymuose!

Registracijos forma į mokymus: https://forms.gle/onmeoHzeY64LLw8L9

 

  • Panevėžio rajono savivaldybių visuomenės sveikatos biuras išduoda pažymėjimus, patvirtinančius dalyvavimą baziniuose mokymuose.
  • Mokymai vyksta vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-2298 „Dėl savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“  Plačiau skaitykite: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f422f501129911ebbedbd456d2fb030d.

Kilus klausimams kreipkitės į Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės biuro stiprinimo specialistę Kristiną Šlekienę: el. p. [email protected], tel. +370 604 43 835 arba (8 45) 43 30 78