Baigėsi darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos stiprinimo mokymai Panevėžio raj. socialinių paslaugų centro Krekenavos socialinės globos namuose

Panevėžio raj. socialinių paslaugų centro Krekenavos socialinės globos namuose vyko Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos mokymai, kuriuose dalyvavo vienuolika įmonės darbuotojų nuo 2022 m. balandžio 8 d. iki 2022 lapkričio 30  d. Mokymus organizavo Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  (toliau – Biuras) ir koordinavo visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Kristina Šlekienė.

Tikslas: Šių mokymų siekis buvo gerinti darbdavių ir darbuotojų žinias susijusias su psichikos sveikata darbe bei jų kompetencijos stiprinimas psichikos sveikatos srityje.  Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas darbuotojų atsparumo psichikos sveikatos rizikos veiksniams didinimui ir psichosocialinės aplinkos darbovietėse tobulinimui. (daugiau…)

„Saugokime vyrus“

      Š.m. rugsėjo 5-20 dienomis po Panevėžio rajoną važinėjo autobusėlis „Saugokime vyrus“. Šiuo projektu siekiama skatinti rizikos grupės vyrus patikrinti sveikatą ir atlikti prostatos specifinio antigeno (PSA) kraujo tyrimą. Taip pat šiuo projektu siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į prostatos vėžio problemas bei informuoti apie ankstyvosios diagnostikos svarbą, diagnozuojant įvairias ligas.

      Mobiliojoje laboratorijoje buvo atliekami tyrimai vyrams ir moterims NEMOKAMAI pagal šias programas:

  • Programa VYRAMS: bendras kraujo tyrimas (BKT); kreatininas; prostatos specifinis antigenas (PAS); cholesterolis; gliukozė.
  • Programa MOTERIMS: bendras kraujo tyrimas (BKT); kreatininas; tireotropinis hormonas (TTH); cholesterolis; gliukozė.

Taip pat buvo atliekami pavieniai tyrimai: bendras kraujo tyrimas (BKT); gliukozė; cholesterolis; kreatininas; prostatos specifinis antigenas (PAS); tireotropinis hormonas (TTH); laisvas tiroksinas (LT4).

       Panevėžio rajone buvo ištirti 865 gyventojai, iš jų – 447 vyrai ir 422 moterys.

(daugiau…)

Panevėžio rajone 2022 m. vyko Sveikatos stiprinimo programa, skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai

 

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2022 m. vykdė Sveikatos stiprinimo programą, skirtą širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, pagal  LR SAM 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. V-979 (https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b574b900481b11e4ba2fc5e712e90cd4/asr). Sveikatos stiprinimo programa, skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai (toliau – Programa), buvo vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-776 „Dėl Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Šiais metais  Sveikatos stiprinimo programoje, skirtoje širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, dalyvavo 75 asmenys ir pilnai programą baigė 65 programos dalyviai. Programą baigusiais asmenimis laikomi asmenys, kurie dalyvavo ne trumpiau kaip 80 proc. Programos trukmė buvo  apie 2-3 mėn., po 1-2 užsiėmimus kas savaitę pagal iš anksto suderintą grafiką,  aptartas temas ir užsiėmimų trukmę.

Programos tikslas – integruojant pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vykdomą sveikatinimo veiklą efektyviau stiprinti gyventojų sveikatą, motyvuoti juos gyventi sveikiau, supažindinti su širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto rizikos veiksniais, sveikos gyvensenos principais, išmokyti keisti gyvenseną, valdyti stresą, pasirinkti sveikatai palankią mitybą bei fizinį aktyvumą ir taip sumažinti širdies bei kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto riziką.

(daugiau…)