Baigėsi Ankstyvosios intervencijos programa Paliūniškio mokykloje

 

Paliūniškio pagrindinėje mokykloje sausio-vasario mėnesį vyko Ankstyvosios intervencijos programos mokymai. Užsiėmimus 7 – 10 klasių mokiniams vedė Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Kristina Šlekienė ir  Panevėžio rajono psichologinės pedagoginės tarnybos socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė.

Ankstyvosios intervencijos programa (toliau – Programa) yra parengta įgyvendinant tarptautinį projektą „FreD goes net“, kuriame dalyvavo 17 Europos Sąjungos šalių. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, kaip asocijuotas šio projekto partneris, gavo leidimą adaptuoti Programą ir nuo 2013 metų ją diegia Lietuvoje.

Ankstyvosios intervencijos programa – tai planinga  priemonių visuma, skirta eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas jauniems asmenimis nuo 14 iki 21 metų. Ankstyvosios intervencijos programa grįsta jaunuoliams patrauklia veikla grupėse. Užsiėmimų metu programos dalyviai buvo  motyvuojami atsisakyti alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimo, buvo suteiktos žinios apie daromą žalą sveikatai.

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis.

Programos metu interaktyvių metodų pagalba buvo ugdomas jaunuolių kritinis mąstymas, stiprinama motyvacija, buvo sukurta atvira erdvė kalbėti apie kylančius iššūkius bendraamžių grupėje.  Buvo bandoma atrasti ryšį tarp emocijų ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, mokoma atpažinti ir įvertinti rizikingas situacijas, supažindinama su apsauginiais ir rizikos veiksniais, buvo skatinama apsvarstyti asmeninius psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumus, jaunuoliai  buvo supažindinti, kur galima būtų kreiptis profesionalios pagalbos, jei iškiltų problemų dėl psichotropinių priemonių vartojimo.

Mokiniams, užbaigusiems Ankstyvosios intervencijos programą, įteikti pažymėjimai.

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Kristina Šlekienė

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *