Funkcijos

Pirminės visuomenės sveikatos priežiūros rajono mokyklose vykdymas.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokyklose, veiklos koordinavimas.

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos rengimas ir įgyvendinimas.

Sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas rajono savivaldybės teritorijoje.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių ir kitų savivaldybės sveikatos programų įgyvendinimas.