Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio rajone

Projektu „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio rajone“ (projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-51-0003), siekiama tikslinių grupių asmenims (neįgaliesiems, vyresnio amžiaus asmenims ir vaikams) organizuoti informacinius šviečiamuosius renginius, mokymus, seminarus, konkursus ir kitas veiklas, skirtas tiesiogiai informuoti, šviesti, mokyti ir supažindinti tikslinių grupių asmenis su sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis. Projekto veiklos padeda formuoti savivaldybės gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžius. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Panevėžio rajono savivaldybės lėšomis. Projekto vertė – 91 149 Eur. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018-06-19, pabaiga: 2020-06-19.

Įgyvendinus projekto veiklas savivaldybės gyventojai (tikslinių grupių asmenys) įgis ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kurie leis jiems suformuoti pozityvius jų elgsenos pokyčius, padėsiančius užkirsti kelią įvairioms ligoms, stiprins jų sveikatą, o tai leis sumažinti savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą.

Visuomenės sveikatos biuro direktorius Andrius Busila