Baigėsi darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos stiprinimo mokymai Panevėžio raj. socialinių paslaugų centro Krekenavos socialinės globos namuose

Panevėžio raj. socialinių paslaugų centro Krekenavos socialinės globos namuose vyko Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos mokymai, kuriuose dalyvavo vienuolika įmonės darbuotojų nuo 2022 m. balandžio 8 d. iki 2022 lapkričio 30  d. Mokymus organizavo Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  (toliau – Biuras) ir koordinavo visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Kristina Šlekienė.

Tikslas: Šių mokymų siekis buvo gerinti darbdavių ir darbuotojų žinias susijusias su psichikos sveikata darbe bei jų kompetencijos stiprinimas psichikos sveikatos srityje.  Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas darbuotojų atsparumo psichikos sveikatos rizikos veiksniams didinimui ir psichosocialinės aplinkos darbovietėse tobulinimui.


Paskaitas skaitė ir praktinius užsiėmimus vedė: Všį Mokymų ir psichologinio konsultavimo centro psichologių komandos narės Gintarė ir Vitalija.

Mokymai vyko nuo  2022 m. balandžio 8 d. iki 2022 lapkričio 30 dienos. Bendra mokymų trukmė –  32–40 kontaktinės valandos, atsižvelgiant į darbdavio poreikį. Pirmame ir paskutiniame mokymų užsiėmimuose bei susitikime su mokymų dalyviais praėjus 3 mėn. nuo mokymų pabaigos dalyvauja visi komandos nariai.  Praėjus 3 mėnesiams po mokymų, komanda susitinka su mokymų dalyviais ir aptaria, kaip jiems sekėsi įgyvendinti rekomendacijas, su kokiais iššūkiais susidūrė ir, esant poreikiui, konsultuoja kitais klausimais.

Užsiemimų trukmė:

  1. Darbdavio individualus situacijos įvertinimas (trukmė iki 1 mėn.)
  2. Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymai (trukmė 3–8 mėn.)
  3. Pakartotinis mokymų dalyvių raštingumo psichikos sveikatos srityje įvertinimas bei mokymų dalyvių pasitenkinimo mokymais vertinimas
  4. Mokymų dalyvių ilgalaikio pasitenkinimo mokymais vertinimas

Konsultavimo dažnis, kiekis ir forma yra suderinamas su grupe, atsižvelgiant į grupės poreikius.

Mokymai vyksta vadovaujantis Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-590 „Dėl Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Veiklos vykdymo laikotarpis nuo 2022 m. balandžio 8 d. iki 2022 lapkričio 30. Mokymai įgyvendinami taikant gerąja praktika ir moksliniais tyrimais pagrįstas ir (ar) tarptautinių organizacijų rekomenduotas metodikas, kurias parenka komanda.

Plačiau apie programą skaitykite: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/133c05217d5a11e98a8298567570d639/asr

Rūpinkitės savo ir savo darbuotojų psichikos sveikata! 

Kviečiame Panevėžio rajono įmones Biurui teikti prašymus dalyvauti Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos mokymuose

Norint dalyvauti darbuotojų mokymuose reikia raštu kreipiasi į Biurą. Šiuo tikslu pasirašoma bendradarbiavimo sutartis, nurodoma mokymų trukmė, susitikimų bei grupės darbuotojų skaičius.

Mokymus darbuotojams organizuoja Biuras, dėl platesnės informacijos kreipkitės į Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės biuro stiprinimo specialistę Tomą Pulokaitę. Kontaktai: el. p. [email protected], tel. +370 604 43 835.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Toma Pulokaitė

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *