„DOMINARI“ darbuotojai sėkmingai baigė biuro organizuotus mokymus

Baigėsi darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje mokymai „DOMINARI“ įmonėje. Mokymuose dalyvavo 17 darbuotojų, kurie džiaugėsi mokymų kokybe ir sėkmingai tobulino savo įgūdžius psichikos sveikatos srityje. Programą vedė ypač patyrusios ir profesionalios psichologės iš Kaune esančio Mokymų ir Psichologinių konsultavimo centro.

Paskutinio susitikimo metu, dalyviai diskutavo apie psichikos sveikatos temos reikalingumo naudą, bei drąsino įmones prisijungti prie organizuojamos programos. Pagal gautus dalyvių pasitenkinimo rezultatus, šie mokymai siekia aukštą kompetencijos balą ir yra vieni labiausiai naudingų mokymų įmonėms.

Mokymai organizuojami šia tvarka:

  • jeigu darbdavys yra įdarbinęs iki 49 darbuotojų (imtinai) ir darbdavys nori dalyvauti mokymuose, minimalus mokymų dalyvių grupės skaičius yra 8, o didžiausias – 20;
  • bendra mokymų trukmė – 32–40 kontaktinės valandos, atsižvelgiant į darbdavio poreikį. Ne mažiau kaip pusę mokymų programos laiko bus skirta dalyvių praktiniams įgūdžiams formuoti;
  • komanda, siekdama identifikuoti psichosocialinius profesinės rizikos veiksnius darbovietėje ir nustatyti pagrindines problemas, mokymų programos pradžioje susipažįsta su atliktu psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių darbo vietose vertinimu ir pirmojo susitikimo su mokymų dalyviais metu organizuoja diskusiją apie pagrindines darbo vietoje kylančias problemas. mokymai vykdomi vadovaujantis gerąja praktika ir taikant moksliniais tyrimais pagrįstas ir (ar) tarptautinių organizacijų rekomenduotas metodikas, kurias parenka komanda;
  • pirmame ir paskutiniame mokymų užsiėmimuose bei susitikime su mokymų dalyviais praėjus 3 mėn. nuo mokymų pabaigos dalyvauja visi komandos nariai. Kitus mokymų užsiėmimus komandos nariai gali vesti atskirai, pasiskirstydami mokymų temas pagal kompetenciją ir tarpusavyje derindami mokymų plano įgyvendinimą.
  • Pasibaigus mokymams, Biuras mokymuose dalyvavusiam darbdaviui ir mokymų dalyviams išduoda mokymų dalyvių pažymėjimus.

Mokymai nemokami. 
Dėl daugiau informacijos kreipkitės:
El.p. [email protected];
Tel. 8 45 433078; 8 04 43 835.

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Toma Pulokaitė