Edukacija „Negalia ir galimybės“

   Rugsėjo 21 dieną Panevėžio rajono Velžio gimnazijos 7a klasė lankėsi Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės bibliotekoje. Mokiniai dalyvavo edukacijoje „Negalia ir galimybės“. Negalios samprata šimtmečių bėgyje istoriškai keitėsi nuo neigimo ir medicininio modelių iki socialinio modelio. Tokiu būdu neįgalieji iš medicinos objektų tapo pilnaverčiais visuomenės nariais. Pasaulyje siekiama sukurti visuotinį apibrėžimą, kas yra negalia, tačiau iki šiol to padaryti dar nepavyko. Šiandien kiekviena šalis žodį „negalia“ interpretuoja savaip. Viskas pasaulyje yra nuolatinėje vystymosi stadijoje. Žmonės su įvairiomis ligomis visada buvo neatsiejama visuomenės dalis, o santykiai su jais vystėsi ir keitėsi priklausomai nuo laikmečio reikalavimų bei istorijos raidos. Neįmanoma suprasti dabarties ir suvokti ateities, nepažvelgus į istoriją. Įvairūs faktoriai, visuomenės vystymosi procesai, stereotipai, taip pat žodžiai ir naudojami terminai veikia visuomenės požiūrį į žmones su negalia.

     Edukacijos metu, mokiniai, remiantis filmu „Mari istorija“, sukurtu pagal tikrą Marie Heurtin gyvenimą, ir parengtomis užduotimis, buvo supažindinami su kurčneregių pasauliu, su sunkumais, kuriuos patiria žmonės, kuriems sutrikusi ir rega, ir klausa. Vyko diskusija apie įvairias žmonių bendravimo ir pasaulio pažinimo formas, žmonių tarpusavio ryšį ir pasaulėjautą, skirtingų jutimų reikšmę žmonių gyvenime. Užsiėmimo metu  buvo ugdomos socialinės, komunikavimo ir kūrybiškumo kompetencijos. Žiūrėdami filmo ištraukas, atlikdami įvairias įtraukiančias užduotis (užrištomis akimis vaikščiodami po patalpą, uosdami ir nustatydami skirtingus kvapus, bandydami iššifruoti Brailio raštu parašytus žodžius (sakinius)) moksleiviai bandė pažinti  kurčneregių aplinkos suvokimo ypatumus, mokėsi tinkamo bendravimo su negalią turinčiais žmonėmis.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Karolina Juškaitė