Kaip iškviesti greitąją medicinos pagalbą?

    Greitąją medicinos pagalbą (GMP) kvieskite patys arba paprašykite aplinkinių. Skambinkite bendrosios pagalbos telefono numeriu 112 (numeris vienodas visoje Europoje). Įvardinkite, kur atvykti greitajai medicinos pagalbai – nurodykite rajoną, gatvę, adresą. Nurodykite kitus orientyrus, pvz., išskirtinius greta esančius pastatus ar kitus objektus. Išsamiai paaiškinkite, kas atsitiko: įvardinkite galimą nukentėjusiųjų (sužeistų ar sergančių) skaičių. Įvardinkite nukentėjusiojo amžių, informuokite, ar jis sąmoningas, ar kvėpuoja. Padiktuokite savo telefono numerį, prisistatykite. Kalbėkite ramiai ir aiškiai. Nepadėkite ragelio, kol neleis operatorius – pokalbį turi baigti pagalbos tarnybos dispečeris.

     Kvalifikuoti specialistai skirtingose šalyse pasiruošę telefonu instruktuoti, kaip suteikti pirmąją pagalbą. Atkreiptinas dėmesys, kad staiga iškilusios grėsmės sveikatai ar gyvybei atvejams ir toliau yra skirtas skubiosios pagalbos numeris 112, o numeriu 113 gyventojai gali kreiptis dėl medicininių konsultacijų, t. y. kaip padėti sau ar elgtis konkrečioje situacijoje, kai didelio pavojaus sveikatai nėra. Taip pat 113 galima kreiptis, kai norima pasitelkti mokamą paslaugą pervežti pacientą, pavyzdžiui, iš gydymo įstaigos namo ar iš vienos gydymo įstaigos į kitą. Tuo atveju, jei telefoninio pokalbio metu dispečeris nuspręstų, kad vis dėlto reikalinga siųsti GMP brigadą, jis tai padarys, t. y. pacientui nereikės pakartotinai skambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Karolina Juškaitė