Kas yra lytiškumas?

„Lytiškumas“ yra platus terminas, apimantis daugelį aspektų. Įvairūs sektoriai ir įvairios kultūros bei šalys lytiškumą gali interpretuoti skirtingai. Lytiškumas gali būti suprantamas kaip esminė žmogaus dimensija, apimanti žmogaus kūno suvokimą ir ryšius su juo; emocinį prisirišimą ir meilę; seksą; lytį; lyties tapatybę; seksualinę orientaciją; seksualinį intymumą; malonumą ir dauginimąsi. Lytiškumas taip pat apima biologinę, socialinę, psichologinę, dvasinę, religinę, politinę, teisinę, istorinę, etinę ir kultūrinę dimensijas, besivystančias visą gyvenimą. Lytiškumas yra socialinis konstruktas, lengviausiai suprantamas atsižvelgiant į įsitikinimų, praktikos, elgesio ir tapatybės kintamumą.

Kiekvienas žmogus yra lytinė būtybė, o lytiškumas yra viena iš asmens savybių, atsiskleidžianti įvairiais aspektais:

  • per lytinį tapatumą (identitetą) – savęs kaip berniuko, vaikino, vyro ar mergaitės, merginos, moters, kitos lyties asmens, aplinkinio pasaulio suvokimą, supratimą, kas yra vyriškumas ir moteriškumas, lytinę orientaciją;
  • per lytinius organus ir fizinius pokyčius, atsirandančius žmogui augant ir bręstant, savo kūno suvokimą ir gebėjimą jį priimti;
  • per santykį su kitu asmeniu, gebėjimą ir poreikį mylėti, dalytis emociniu artumu su kitais.

Lytiškumą formuoja žmogaus vertybės, asmenybės bruožai, įsitikinimai, elgesys, taip pat jo socializacijos tėkmė. Lytiškumas yra svarbi kiekvieno iš mūsų sveikatos ir gerovės dalis.

Lytinio brendimo tarpsniai:

  • brendimo įžanga – prepubertetas (mergaitėms vidutiniškai prasideda apie 7–11 m., berniukams – apie 8–12 m.);
  • tikrasis lytinis brendimas – pubertetas (mergaitėms vidutiniškai prasideda apie 11–12 m., berniukams – apie 12–13 m.);
  • brendimo baigmė – postpubertetas (merginoms vidutiniškai baigiasi apie 17–20 m., vaikinams – apie 19–21 m.);
  • emocinė ir socialinė branda (moterims dažniausiai pasiekiama apie 23 m., vyrams – apie 25 m.).

Berniukų brendimas

Berniukai bręsta būdami12–18 metų. Kiekvienas berniukas pradeda bręsti skirtingu metu ir skirtingu tempu. Vienų brendimas užtrunka porą metų, kitų – ketverius ir ilgiau. Tai, kad bręsti skirtingai nuo savo bendraamžių, yra visiškai normalu ir nereiškia, kad su tavimi vyksta kas nors negero.

Mergaičių brendimas

Mergaitės lytiškai bręsta 10–16 metų amžiaus. Kai kurių mergaičių lytinis brendimas gali prasidėti šiek tiek vėliau, kai kurių – anksčiau. Kiekviena mergaitė yra unikali ir skirtinga, todėl ir brendimas prasideda skirtingu laiku.

Informacija iš : https://www.sveikatostinklas.lt/kas-yra-lytiskumas/