Krekenavos gimnazijos mokiniai baigė Ankstyvosios Intervencijos programą

Krekenavos gimnazijos mokiniai dalyvavo Ankstyvosios Intervencijos programoje, kuri skirta motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis.

Ši programa yra sistemingų priemonių visuma, skirta sužinoti daugiau apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų vartojimą ir paplitimą Lietuvoje.

Mokymuose dalyvavo 12 asmenų nuo 12-21 metų.

Į visus (?) gali atsakyti programos koordinatorius  – [email protected]

Tvarkos aprašas: V-60/V-39 Dėl Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (lrs.lt)

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Toma Pulokaitė