Krekenavos gimnazijos mokiniai dalyvauja Ankstyvosios Intervencijos programoje

Lapkričio mėnesį Krekenavos 7-tos klasės mokiniai pradėjo Ankstyvosios Intervencijos programą, skirtą motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis.

Kam skirta? Grupė skirta eksperimentuojantiems arba nereguliariai alkoholį ar kitas psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) vartojantiems 12-18 metų amžiaus jaunuoliams.

Trukmė: 4-8 susitikimai nuo 1 iki 2 val.

Vieta: derinama su programoje dalyvaujančia mokykla ar įstaiga.

Ką veiksime? Programos užsiėmimų metu specialistai kvies kartu su bendraamžiais kurti erdvę atvirą dalintis savo patyrimu, ieškoti sprendimų kylantiems iššūkiams bei padės atsakyti į rūpimus klausimus.

Daugiau informacijos apie programą gausite susisiekę su ja koordinuojančiu asmeniu: El.p.: [email protected]; Tel. 8 45 433078; Mob. 8 04 43 835.