Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje baigėsi Ankstyvosios intervencijos programa

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje baigėsi Ankstyvosios intervencijos programa,  kuri vyko š.m. gegužės-birželio mėnesiais. Užsiėmimus 14-16 metų mokiniams vedė Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Kristina Šlekienė ir  Panevėžio rajono psichologinės pedagoginės tarnybos socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė

Ankstyvosios intervencijos programa – tai planinga  priemonių visuma, skirta eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas jauniems asmenimis nuo 14 iki 21 metų. Ankstyvosios intervencijos programa grįsta jaunuoliams patrauklia veikla grupėse. Užsiėmimų metu programos dalyviai buvo  motyvuojami atsisakyti alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimo, buvo suteiktos žinios apie daromą žalą sveikatai.

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis.

Ankstyvosios intervencijos programa (toliau – Programa) yra parengta įgyvendinant tarptautinį projektą „FreD goes net“, kuriame dalyvavo 17 Europos Sąjungos šalių. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, kaip asocijuotas šio projekto partneris, gavo leidimą adaptuoti Programą ir nuo 2013 metų ją diegia Lietuvoje.

Programos metu interaktyvių metodų pagalba buvo ugdomas jaunuolių kritinis mąstymas, stiprinama motyvacija, buvo sukurta atvira erdvė kalbėti apie kylančius iššūkius bendraamžių grupėje.  Buvo bandoma atrasti ryšį tarp emocijų ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, mokoma atpažinti ir įvertinti rizikingas situacijas, supažindinama su apsauginiais ir rizikos veiksniais, buvo skatinama apsvarstyti asmeninius psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumus, jaunuoliai  buvo supažindinti, kur galima būtų kreiptis profesionalios pagalbos, jei iškiltų problemų dėl psichotropinių priemonių vartojimo.

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje Ankstyvosios intervencijos programą pradėjo 10 mokinių, iš jų pilnai Programą baigė – 10. Mokiniams, užbaigusiems Ankstyvosios intervencijos programą, įteikti pažymėjimai ir Biuro steigti prizai.

Plačiau apie programą skaitykite: https://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija.

Jaunuoli, jei esi 14-21 metų, esi atviras visuomenei, sieki tikslų, nebijai iššūkių ir atsakomybės, nori būti sveikas, stiprus, mylintis gyvenimą ir žinantis savo vertę – registruokis Ankstyvosios intervencijos programoje ir susitik su savo bendraamžiais. Programos vykdymo vieta nusprendžiama tada, kai yra surenkami dalyviai. Grupės dydis: 6-12 asmenys, amžius nuo 14–21 metų. Programos dalyvių registraciją vykdo Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

REGISTRACIJOS FORMA:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecQ19I0eyH1MK3-4EIsxFdkJdG4v8gKbwnoESxG9VadIJdJA/viewform?usp=sf_link

 

Kilus klausimas kreiptis į Ankstyvosios programos koordinatorę Kristiną Šlekienę tel. +370 (604) 43 835 arba (8 45) 43 30 78 arba [email protected]

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Kristina Šlekienė

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *