Mokausi teikti pirmąją pagalbą

     Pirmoji pagalba – pradinės pagalbos nukentėjusiam suteikimas ligos  arba susižalojimo atveju, dažniausiai atliekamas kito žmogaus iki kol bus suteikta profesionali medicininė pagalba. Pirmoji pagalba sudaryta iš paprastų metodų, kuriuos gali atlikti žmogus be formalios medicininės kvalifikacijos ir su vietoje prieinamais įrankiais. Pirmosios pagalbos tikslas yra pašalinti arba stabilizuoti nukentėjusio asmens gyvybei gresiantį pavojų. Pirmoji valanda po nelaimingo atsitikimo paprastai labai svarbi nulemiant tolimesnę nukentėjusiojo būklės raidą.

    Š. m. balandžio 4 dieną Smilgių gimnazijoje ir darželyje lankėsi greitosios medicinos pagalbos  medikai. Jie mokė vaikus kaip suteikti neatidėliotiną I pagalbą. Smilgių gimnazijoje edukatoriai supažindino 3 – 4 klasių mokinius su GMP automobilyje esančia įranga, pademonstravo kaip reikia daryti išorinį širdies masažą, kaip atrodo defibriliatorius, kokia jo paskirtis, visiems norintiems buvo uždėti kaklo įtvarai, kad pajausti kaip imobilizuojamas kaklas. Medikai parodė pradinukams kaip įjungiami GMP automobilio signalai, su tikslu, kad kiti automobiliai pasitrauktų iš kelio, kai jie vyksta į skubų iškvietimą.

   Po edukacijos lauke, lektoriai tęsė užsiėmimą klasėje. Vaikai ant muliažo mokėsi daryti dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą. Moksleiviai susipažino su ambu maišu, kuriuo galima atlikti įpūtimus, mokėsi uždėti langetę ant lūžusios galūnės. Visiems padarė įspūdį defibriliatorius, kuris pats „kalba“ ir „pasako“ kokius veiksmus reikia atlikti, norint atlikti defibriliaciją.

    Džiugu, kad pradinukams edukacija patiko, kad vaikai buvo ne tik stebėtojai, bet ir patys nuoširdžiai dalyvavo šioje naudingoje edukacijoje.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Valentina Kaušakienė