Kviečiame dalyvauti baziniuose savižudybių prevencijos mokymuose!

Registracijos forma į mokymus: https://forms.gle/onmeoHzeY64LLw8L9

 

  • Panevėžio rajono savivaldybių visuomenės sveikatos biuras išduoda pažymėjimus, patvirtinančius dalyvavimą baziniuose mokymuose.
  • Mokymai vyksta vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-2298 „Dėl savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“  Plačiau skaitykite: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f422f501129911ebbedbd456d2fb030d.

Kilus klausimams kreipkitės į Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės biuro stiprinimo specialistę Kristiną Šlekienę: el. p. [email protected], tel. +370 604 43 835 arba (8 45) 43 30 78

Lietuvos asociacija „Gyvastis“

kaip ir kasmet kviečia 2022 m. SPALIO 7 d. (PENKTADIENĮ) UŽDEGTI ŽVAKUTES

ORGANŲ DONORAMS PAGERBTI

Šiemet tai jau devintas kartas, kai Lietuvos miestų ir miestelių aikštėse liepsnos žvakelės.

Žmonėms, gyvenantiems su transplantuotu donoro organu, šis renginys yra svarbus pagarbos,  atminties ir dėkingumo ženklas savo donorui už padovanotą gyvenimą.

Plačiai visuomenei – tai galimybė daugiau sužinoti apie organų donorystę.

Nuoširdžiai dėkojame palaikantiems šią idėją – AČIŪ Jums, kurie prie iniciatyvos prisidedate kasmet.

AČIŪ tiems,  kurie prisijungsite pirmą kartą.

Labai gera pastebėti, kurie degėte žvakutes vienais metais, šią tradiciją tęsiate ir toliau.

Pernai dalyvavo 17 miestų ir miestelių.

Lauksime Jūsų patvirtinimo, jog prisijungsite prie šios iniciatyvos ir šiais metais.

Prisijungti galima labai paprastai: savo mieste, miestelyje ar kaime, gavę savivaldybės leidimą, numatytu laiku uždegame raudonas žvakeles, sustatytas į širdies formą.

Kiekvienam miestui parengsime vienodus skelbimus viešinimui.

Skelbimui reikalingą informaciją (vietą, laiką, atsakingą asmenį, jo telefono numerį)

prašome atsiųsti el.p. audrone.tutliene@gmail.com.

Jei kiltų klausimų, susisiekite su „Gyvasties“ atstove

Audrone Tutliene  +370 698 44252, audrone.tutliene@gmail.com.

Informacija, apie žvakučių uždegimą skelbsime:

  1. Facebook‘o paskyrose:
  1. Socialinėje reklamoje-TV siužetuose per LRT televiziją.