Panevėžio rajone 2022 m. vyko Sveikatos stiprinimo programa, skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai

 

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2022 m. vykdė Sveikatos stiprinimo programą, skirtą širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, pagal  LR SAM 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. V-979 (https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b574b900481b11e4ba2fc5e712e90cd4/asr). Sveikatos stiprinimo programa, skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai (toliau – Programa), buvo vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-776 „Dėl Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Šiais metais  Sveikatos stiprinimo programoje, skirtoje širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, dalyvavo 75 asmenys ir pilnai programą baigė 65 programos dalyviai. Programą baigusiais asmenimis laikomi asmenys, kurie dalyvavo ne trumpiau kaip 80 proc. Programos trukmė buvo  apie 2-3 mėn., po 1-2 užsiėmimus kas savaitę pagal iš anksto suderintą grafiką,  aptartas temas ir užsiėmimų trukmę.

Programos tikslas – integruojant pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vykdomą sveikatinimo veiklą efektyviau stiprinti gyventojų sveikatą, motyvuoti juos gyventi sveikiau, supažindinti su širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto rizikos veiksniais, sveikos gyvensenos principais, išmokyti keisti gyvenseną, valdyti stresą, pasirinkti sveikatai palankią mitybą bei fizinį aktyvumą ir taip sumažinti širdies bei kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto riziką.

Programa buvo taikoma suaugusiems asmenims, kuriems nustatyta širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizika, arba savanoriškai kreipėsi dėl dalyvavimo Programoje. Daugiau informacijos apie Programą galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje. Pasirinkę rubriką „Sveikatos stiprinimo programa, skirta ŠKL ir CD“. Programą sudarė teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, jų metu taikomi interaktyvūs mokymų metodai, diskusijos grupėse, sprendžiamos užduotys, aptariami rezultatai, dalyviai konsultuojama sveikos gyvensenos klausimais. Pagrindinis dėmesys skiriamas savarankiškam darbui, įgytų žinių praktiniam taikymui ir pasiektų sveikatos bei gyvensenos pokyčių vertinimui.

Programą koordinavo visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Kristina Šlekienė. Programos užsiėmimus vedė visuomenės sveikatos specialistės: Kristina Šlekienė ir Dovilė Švabinskienė; gyd. kardiologas Rokas Šerpytis; psichologė Jūratė Bortkevičienė, gyd. dietologė Virginija Genovaitė Vilemienė; mitybos specialistė Ilona Kuodienė; kineziterapeutas Olegas Lukminas.

Programos metu aptartos temos:

 1. Individualus pokalbis su kiekvienu programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, dalyviu.
 2. Širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto rizikos veiksniai ir jų profilaktika, sveikatos rodiklių supratimas.
 3. Mitybos reikšmė lėtinių neinfekcinių ligų atsiradimui bei profilaktikai.
 4. Sveikatai palankaus maisto gaminimo principai.
 5. Sveikatinamojo fizinio aktyvumo reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto profilaktikai.
 6. Streso reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto atsiradimui. Streso valdymas.
 7. Programos apibendrinimas, rezultatų aptarimas, dalyvių konsultavimas.

Sveikatos stiprinimo programą vedę specialistai specialistai:

 1. Visuomenės sveikatos specialistas, turintis teisę vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą pagal  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2007  m.  lapkričio  15  d. įsakymą Nr. V-918 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. V-918);
 2. visuomenės sveikatos specialistas, turintis teisę vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą sveikos mitybos skatinimo srityje pagal įsakymą Nr. V-918;
 3. Gydytojas kardiologas;
 4. Psichologė;
 5. Kineziterapeutas; specialistas, atitinkantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 11 straipsniu nustatytus reikalavimus;
 6. Gydytoja dietologė;
 7. Gydomosios mitybos specialistė.

 

Programos pradžioje dalyviui sutinkant, buvo išmatuojami ir užrašomi svarbiausi kūno rodikliai (kūno masės indeksas, liemens apimtis,  arterinis kraujo spaudimas ir kt.). Su kiekvienu  dalyviu buvo aptarti matavimų rezultatai. Programos metu  dalyviai buvo supažindinama su širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos veiksniais, prevencijos galimybėmis, streso valdymo metodikoms ir streso poveikiu sveikatai. Programos dalyviai buvo mokomi atsipalaidavimo pratimų (kvėpavimo, raumenų įtempimo ir atpalaidavimo, autogeninės treniruotės) individualių darbo ir poilsio planų sudarymo principų. Dalyviai mokėsi apie netinkamos mitybos įtaką sveikatai, sveikos mitybos principus, vieni degustavo sveikatai palankaus maisto gaminius, kiti dalyviai gavo mitybos rekomendacijas. Taip pat užsiėmimų metu buvo kalbama apie fizinio aktyvumo reikšmę sveikatai, ligų pasireiškimui. Dalyviai buvo mokomi teisingos fizinių pratimų technikos, mankštinosi gamtoje bendruomenėje ir namuose. Dalyviai galėjo gauti individualią konsultaciją iš gyd. kardiologo, kineziterapeuto, gyd. dietologės, psichologės, gydomosios mitybos specialistės, visuomenės sveikatos stiprinimo specialisčių.

Programos pabaigoje dalyviams sutinkant ir laikantis privatumo, išmatuojami jų kūno rodikliai, kurių rezultatai palyginami su buvusiais, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistės teikė rekomendacijas. Aptariamos Programos tobulinimo galimybės  Aptarta su dalyviais,  kad pasibaigus Programai jie gali būti ir toliau konsultuojami Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistų. Norintiems buvo sudaromi individualūs ar grupiniai gyvensenos keitimo planai, išdalintos Biuro steigtos dovanos.

Norintys dalyvauti Sveikatos stiprinimo programoje turi kreiptis į savo šeimos gydytoją arba asmenys, gali kreiptis savanoriškai registruotis į savivaldybėje esantį visuomenės sveikatos biurą, nurodydami savo vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją, kuria norėtų būti informuoti apie Programos vykdymo laiką ir vietą.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Kristina Šlekienė

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *