Panevėžio rajono Jotainių ir Krekenavos bendruomenėse prasidėjo sveikatos stiprinimo programa, skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai

     Š.m. spalio 2 d. Jotainiuose ir spalio 4 d. Krekenavoje prasidėjo sveikatos stiprinimo programa, skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai. Pirmo susitikimo metu – individualus pokalbis su kiekvienu Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai. Dalyviai buvo sveriami, matuojami ir supažindinami su visa programa. 

1 pav. Įvadinis ŠKL užsiėmimas Krekenavoje.

2 pav. Įvadinis ŠKL užsiėmimas Jotainiuose.

     Sveikatos stiprinimo programa, skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai (toliau – Programa), vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-776 „Dėl Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

     Programos tikslas – integruojant pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vykdomą sveikatinimo veiklą efektyviau stiprinti gyventojų sveikatą, motyvuoti juos gyventi sveikiau, supažindinti su širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto rizikos veiksniais, sveikos gyvensenos principais, išmokyti keisti gyvenseną, valdyti stresą, pasirinkti sveikatai palankią mitybą bei fizinį aktyvumą ir taip sumažinti širdies bei kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto riziką. Programa taikoma suaugusiems asmenims, kuriems nustatyta širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizika, arba savanoriškai besikreipiantiems dėl dalyvavimo Programoje.

Daugiau informacijos apie Programą galima rasti adresu: http://www.smlpc.lt/lt/neinfekciniu_ligu_profilaktika/sveikatos_stiprinimo_programa_skir ta_skl_ir_cd_profilaktikai/

Programa Jotainiuose:

Programa Krekenavoje:

Visuomenės sveikatos stipinimo specialistė

Dovilė Švabinskienė