Panevėžyje ir Krekenavoje vyko baziniai savižudybių prevencijos mokymai

Š.m. spalio 14 d. Panevėžio rajono švietimo centro salėje ir Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje vyko Baziniai savižudybių prevencijos mokymai. Baziniuose savižudybių mokymuose galėjo dalyvauti Panevėžio rajono savivaldybės gyventojai ir visi norintys.

 

Baziniai savižudybių prevencijos mokymai – mokymai, per kuriuos savižudybių prevencijos mokymų instruktorius moko bendruomenės narius atpažinti savižudybės rizikos ženklus, tinkamai į juos reaguoti ir paskatinti kreiptis psichologinės pagalbos.

Mokymus vedė VšĮ Šiaulių psichologinių paslaugų centro psichologės psichoterapeutės Loreta Gudienė ir Andžela Rybakovienė. Bazinių  mokymų trukmė  buvo 4 valandos, iš kurių bent 1 valanda buvo skirtos praktiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti. Mokymai vyko vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-2298 „Dėl savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“  Plačiau skaitykite: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f422f501129911ebbedbd456d2fb030d.

Mokymų metu buvo aptartos temos:

  • Mitai ir faktai apie savižudybes.
  • Savižudybės rizikos ženklai ir jų atpažinimas.
  • Ryšio su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu užmezgimo pagrindai.
  • Emocinės paramos teikimas ir svarba.
  • Psichologinės pagalbos galimybės Lietuvoje.
  • Praktinis situacijų modeliavimas ir įgūdžių formavimas bei tobulinimas: savižudybės rizikos ženklų atpažinimo, ryšio užmezgimo su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu ir nukreipimo pagalbai.
  • Bazinių mokymų metu buvo pateikiama tik mokslo ar praktikos įrodymais pagrįsta informacija.

 

 

Pasibaigus mokymams Panevėžio rajono savivaldybių visuomenės sveikatos biuras išdavė 4 val. pažymėjimus, patvirtinančius dalyvavimą baziniuose mokymuose. Baziniuose savižudybių prevencijos mokymuose dalyvavo ir mokymus baigė 29 Panevėžio rajono gyventojai. Norintys dalyvauti Baziniuose savižudybių prevencijos mokymuose kreipkitės į Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės biuro stiprinimo specialistę Kristiną Šlekienę: el. p. [email protected], tel. +370 604 43 835 arba (8 45) 43 30 78.

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Kristina Šlekienė

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *