Pasaulinė ligonių diena 2024

 Pasaulinė ligonių diena minima kasmet vasario 11 d. Diena skirta sergantiesiems ir švenčiama siekiant informuoti apie sveikatos priežiūros svarbą, užuojautos ir paramos ligoniams poreikį.

   Pirmą kartą šią dieną 1992 m. paskelbė popiežius Jonas Paulius II. Prieš metus jam buvo diagnozuota Parkinsono liga, tačiau Vatikano bažnyčia šią paslaptį saugojo beveik 12 metų. Pasaulinė ligonių diena buvo paskelbta 1992 m. gegužės 13 d., reaguojant į jo neurodegeneracinę būklę. Popiežius Jonas Paulius II pasirinko Vasario 11-ąją, nes tai yra Lurdo Dievo Motinos atminimo diena.

   2024 m. Pasaulinės ligonių dienos tema yra „Gydanti meilė: užuojautos ir tarnystės liudijimas“.

     Kiekvienas žmogus šią dieną gali padaryti savo darbą melsdamasis už ligonius ir jų globėjus. Lankykite ligonius vietinėse ligoninėse, senelių namuose ir pan., melskitės už juos ir savanoriškai padėkite jiems. Taip pat galima aprūpinti maistu ir vaistais sunkiau besiverčiančius. Šią dieną žmonės visame pasaulyje ypač stengiasi melstis Dievui už ligonius ir tuos, kurie stengiasi palengvinti jų kančias. Tikėjimo grupės mini šią dieną teikdamos vaistus, maistą ir religines konsultacijas ligoniams. Pasaulinė ligonių diena Katalikų bažnyčioje yra sąmoningumo diena arba minėjimas, skirtas „ maldai ir dalijimuisi, aukoti savo kančią Bažnyčios labui ir priminti kiekvienam, kad sergančiame brolyje ar seseryje matytų savo veidą“.

    Pagrindiniai Pasaulinės ligonių dienos tikslai:

  • Užuojautos skatinimas: Ši diena pabrėžia, kaip svarbu parodyti užuojautą ir empatiją sergantiems asmenims, pripažinti jų orumą ir suteikti jiems reikalingą priežiūrą bei paramą.
  • Slaugytojų pripažinimas: Pasauline ligonių dieną pripažįstamas vertingas sveikatos priežiūros specialistų, slaugytojų ir savanorių, kurie nenuilstamai dirba siekdami palengvinti kančias ir suteikti pacientams komfortą, indėlis.
  • Sveikatos priežiūros iššūkių pabrėžimas: tai suteikia galimybę didinti informuotumą apie sveikatos priežiūros iššūkius, prieinamumo prie priežiūros skirtumus ir geresnių sveikatos priežiūros paslaugų poreikį visame pasaulyje.
  • Maldos ir apmąstymų skatinimas: daugeliui ši diena yra maldos, apmąstymų ir dvasinio atsinaujinimo diena, priverčia žmones apmąstyti kančios ir ligos prasmę savo tikėjimo kontekste.

Naudota informacija:

  1. https://www.thequint.com/lifestyle/world-day-of-the-sick-2024-history-significance-how-to-observe-and-events#read-more
  2. https://www.awarenessdays.com/awareness-days-calendar/world-day-of-the-sick-2024/
  3. https://guidely.in/blog/world-day-of-the-sick

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė

Dovilė Švabinskienė