Plečiamas psichologinės gerovės paslaugų spektras

Norime pabrėžti, kad psichologinės gerovės paslaugas visose savivaldybėse teikia visuomenės sveikatos biurai. Į juos galima kreiptis be šeimos ar kito gydytojo siuntimo ir gauti paslaugas anonimiškai. Biuruose teikiamos įvairios psichologinės gerovės paslaugos, įskaitant individualias konsultacijas, grupinius užsiėmimus ir kitus praktinius užsiėmimus psichologinei sveikatai gerinti.

Primename, kad psichologinės pagalbos galite sulaukti Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure:

Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo specialistė
Berta Radvilaitė
Tel. Nr. +370 67 959 213
El. p. [email protected]


Nuotolinės psichologo konsultacijos – Panevėžio rajono savivaldybės jaunimui (14-29 m. asmenims).

Psichologė
Ilma Grišienė
Telefonas: +370 61932037;
El. paštas[email protected]
Kreiptis darbo dienomis.

Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, 2023 m. buvo suteikta daugiau kaip 83 tūkst. valandų individualių ir grupinių paslaugų 25 tūkstančiams asmenų. Po individualių paslaugų gavimo dalyvių psichologinės gerovės vertinimas padidėjo vidutiniškai 15 proc. pagal PSO (5) geros savijautos indeksą, o 91 proc. dalyvių rekomenduotų šias paslaugas savo artimiesiems ar pažįstamiems. Dažniausios kreipimosi priežastys – savišvieta ir patiriamas stresas dėl tarpasmeninių konfliktų.

Taip pat, SAM planuoja, kad paslaugas visuomenės sveikatos biuruose pradės teikti emocinės gerovės konsultantai ir meno terapeutai.

Daugiau informacijos: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/979a1521d57c11ea8f4ce1816a470b26

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Toma Pulokaitė