Prasidėjo Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos didinimo mokymai Dembavos lopšelyje-darželyje ,,Smalsutis”

 

Panevėžio rajono mokyklų darbuotojai, kaip ir kiekvienais metais turi galimybę įsitraukti  į Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos didinimo mokymus.

Mokymų tikslas – didinti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą,  reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais.

Bendra mokymų trukmė – 40 valandų. Iš jų 8 valandos yra skirtos nuotoliniams mokymams, o likusios 32 valandos – kontaktiniam darbui su darbuotojais, dalyvaujančiais mokymuose. Mokymai vykdomi 3–8 mėnesius rengiant mokymų užsiėmimus darbuotojams  ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Vieno mokymų užsiėmimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos. Mokymai vykdomi iki 12 darbuotojų grupei (toliau – grupė). Minimalus grupės narių skaičius yra 8.

Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos didinimo mokymai skirti mokyklų mokytojams, mokytojų padėjėjams, socialiniams pedagogams, specialiesiems pedagogams, psichologams, psichologų asistentams, logopedams, tiflopedagogams, surdopedagogams, visuomenės sveikatos specialistams, mokyklos administracijos darbuotojams. 

Š.m. kovo 10 d. prasidėjo Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos didinimo mokymai Panevėžio r. Dembavos darželyje-lopšelyje ,,Smalsutis”. Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos didinimo mokymų veiklą vykdo ,,Mokymų ir psichologinio konsultavimo centro“ specialisčių komanda (toliau-komanda). Mokymai vyks nuo 2022-03-10 iki 2022-10-25.

   MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE DIDINIMO MOKYMŲ ORGANIZAVIMO PLANAS:

Etapas, trukmė

Veiklos

Metodai

1. Pirmas mokymų užsiėmimas (ne mažiau kaip 2 val.) 1.1. Aktualių mokyklos problemų psichikos sveikatos srityje pristatymas, tolesnių mokymų užsiėmimo plano sudarymas (plane nurodomos nagrinėtinos problemos, vienai problemai skirtinas laikas (mokymų užsiėmimų skaičius), mokymų užsiėmimų metu taikytini metodai) Diskusija su grupės nariais, plano sudarymas
1.2. Grupės narių raštingumo psichikos sveikatos srityje įvertinimas Komanda įvertina grupės narių raštingumą psichikos sveikatos srityje. Įvertinant naudojamas klausimynas
1.3. Nuotolinių, www.pagalbasau.lt prieinamų mokymų, skirtų psichikos sveikatos raštingumui didinti, pristatymas. Susitariama, per kiek laiko grupės nariai įsipareigoja baigti mokymus ir įgyti kvalifikacijos pažymėjimus, kurie suteikiami kiekvienam dalyviui pabaigus mokymus. Kiti mokymų užsiėmimai gali būti organizuojami  tik tada, kai grupė pabaigia nuotolinius mokymus Pristatymas, aptarimas su grupės nariais
1.4. Pirmosios problemos atvejo analizė, rekomendacijų parengimas Diskusija su grupės nariais
2. Dalyvavimas nuotoliniuose mokymuose, skirtuose psichikos sveikatos raštingumui didinti (8 val. trukmės mokymai) 2.1. Po pirmojo užsiėmimo grupės nariai baigia nuotolinius mokymus, skirtus psichikos sveikatos raštingumui didinti, prieinamus internetiniame puslapyje www.pagalbasau.lt, ir įgyja kvalifikacijos pažymėjimus Savarankiškas mokymasis
3. Kiti mokymų užsiėmimai (kiekvienas ne mažiau kaip 2 val.) 3.1. Antrojo mokymų užsiėmimo pradžioje aptariama, kaip grupės nariams sekėsi mokytis nuotoliniuose mokymuose. Atsakoma į šių mokymų metu grupės nariams kilusius klausimus. Mokyklų darbuotojų pasitenkinimo nuotoliniais mokymais, skirtais psichikos sveikatos raštingumui didinti, vertinimas. Diskusija su grupės nariais, klausimyno pildymas
3.2. Antrojo ir kitų mokymų užsiėmimų metu įgyvendinamos kitos veiklos: komanda su grupe atlieka atvejų analizes, taiko kitus metodus ir ieško galimų nustatytų problemų sprendimo būdų, aptaria ankstesnių mokymų užsiėmimų metu pateiktų rekomendacijų taikymo patirtį, rengia rekomendacijas Diskusija su grupės nariais. Komanda po kiekvieno mokymų užsiėmimo per 5 darbo dienas parengia teorines ar praktines rekomendacijas, skirtas padėti išspręsti aptartas problemas, ir pasidalina jomis su grupe
4. Paskutinis mokymų užsiėmimas (ne mažiau kaip 2 val.) 4.1. Ankstesnių mokymų užsiėmimų metu pateiktų rekomendacijų taikymo patirties aptarimas, problemų atvejų analizė, rekomendacijų parengimas. Grupės nariai įvertina mokymų trumpalaikį poveikį. Diskusija su grupės nariais, klausimyno pildymas
4.2. Pakartotinis grupės narių raštingumo psichikos sveikatos srityje įvertinimas Komanda pakartotinai įvertintina grupės narių raštingumą psichikos sveikatos srityje. Įvertinant naudojamas klausimynas.

Įvertinamas individualus ir bendras grupės narių raštingumo psichikos sveikatos srityje pokytis.

Pristatomi apibendrinti rezultatai.

5. Konsultacijos dėl rekomendacijų įgyvendinimo pasibaigus mokymams 5.1. Pasibaigus mokymams, komanda, atsižvelgdama į grupės poreikius, artimiausius tris mėnesius teikia konsultacijas dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir kitų kylančių klausimų. Konsultacijų dažnis, trukmė ir pobūdis suderinamas su grupe Diskusija su grupės nariais ar individualūs pokalbiai su grupės nariais, kuriems kyla klausimų ar sunkumų įgyvendinant rekomendacijas. Konsultacijos gali būti tiesioginės, vykti nuotoliniu būdu ar kita abiem pusėms priimtina forma
6. Mokymų ilgalaikio poveikio vertinimas 6.1. Praėjus 3 mėn. po veiklos įgyvendinimo, komanda susitinka su grupe. Grupės nariai įvertina ilgalaikį mokymų poveikį. Diskusija su grupės nariais,  klausimyno pildymas

Kviečiame mokyklas teikti prašymus dalyvauti  Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos didinimo mokymuose.

Mokymus darbuotojams organizuoja savivaldybės teritorijoje veikiantis visuomenės sveikatos biuras arba kitos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  (toliau – Biuras). Mokykla, norinti, kad darbuotojams būtų vykdomi mokymai, raštu kreipiasi į Biurą. Yra pasirašoma bendradarbiavimo sutartis tarp Biuro ir mokyklos, kurioje nurodoma mokymų trukmė, susitikimų dažnumas, grupės dydis. Mokyklų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymus koordinuoja Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro stiprinimo specialistė Kristina Šlekienė.

Dėl platesnės informacijos kreipkitės į Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės biuro stiprinimo specialistę Kristiną Šlekienę. Kontaktai: el. p. [email protected], tel. +370 604 43 835 arba (8 45) 43 30 78 

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Kristina Šlekienė

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *